Asked Mar 10th, 2022 3:55 a.m. 103 0 1
 • 103 0 1
0

Hỏi về dựng UI table

Share
 • 103 0 1

Chào mọi người mình đang muốn dựng 1 table với UI và data hiển thị như hình vẽ nhưng đang gặp khó. Cho mình hỏi là có thư viện nào hỗ trợ việc dựng UI cho table dạng kiểu như này không ạ (Vuejs)? Hay code tay cái table này như thế nào ạ? Mình cảm ơn

1 ANSWERS


Answered Mar 10th, 2022 6:46 a.m.
Accepted
+3

HTML cơ bản là đủ bạn ạ 🙂

<table>
 <tr>
  <td colspan="2"></td>
  <td>8/10</td>
  <td>9/10</td>
  <td>10/10</td>
 </tr>
 <tr>
  <th rowspan="2">Tiêu đề 1</th>
  <th>Tiêu đề 1.1</th>
  <td>1</td>
  <td>2</td>
  <td>3</td>
 </tr>
 <tr>
  <th>Tiêu đề 1.2</th>
  <td>1</td>
  <td>2</td>
  <td>3</td>
 </tr>
 <tr>
  <th colspan="2">Tiêu đề 2</th>
  <td>1</td>
  <td>2</td>
  <td>3</td>
 </tr>
 <tr>
  <th colspan="2">Tiêu đề 3</th>
  <td>1</td>
  <td>2</td>
  <td>3</td>
 </tr>
</table>```
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.