Asked Nov 9th, 2022 3:52 a.m. 112 0 4
  • 112 0 4
-1

hỏi frehost

Share
  • 112 0 4

mọi người ai biết có host nào như heroku không ,xin chỉ cho mình để sau này nếu heroku không cho cài free web trong host ,thì mình cũng có host khác để làm web bằng mấy ngôn ngữ kia

4 ANSWERS


Answered Nov 9th, 2022 8:43 a.m.
0

Không có cái nào free đâu, host mấy web static thì may ra còn có mấy cái như dùng Github Pages, Cloudflare, Netlify... 😃)

Share
Answered Nov 9th, 2022 11:09 a.m.
0

Bạn xem thử https://openshift.com nhé nhưng được đâu đó 30 ngày thui

Share
Dec 5th, 2022 9:10 a.m.

làm sao xài openshift lâu hơn 30 ngày,à sao hồi trước mình cấu hình host này khó ghê

0
| Reply
Share
Answered Nov 10th, 2022 4:12 a.m.
Share
Answered Nov 12th, 2022 4:55 p.m.
0

Bạn dùng thử bên okteto nha. Yêu cầu phải có ít nhất là kiến thức docker, docker-compose để deploy, nhưng mà free (10 pods, 1 cpu, 512mb). Link tham khảo: https://www.okteto.com/

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.