Asked Apr 25th, 1:21 p.m. 244 0 3
  • 244 0 3
-22

giúp mik vs mai mik thi r

Share
  • 244 0 3

Avatar Bùi Huy Hoàng @BuiHuyHoang
Apr 26th, 1:24 a.m.

lỗi syntax kìa bạn, nó báo ở file nào, dòng bao nhiêu luôn kìa

0
| Reply
Share

3 ANSWERS


Answered Apr 26th, 1:57 a.m.
0

Bạn thiếu dấu : cuối câu lệnh if nhé.

if t%3 == 0 and t%5 == 0:
Share
Answered Apr 28th, 2:42 a.m.
0

Lỗi syntax cơ bản tùm lum kìa bạn, bạn stackoverflow hoặc chatGPT giải quyết nhanh hơn thay vì đăng lên đây chờ câu trả lời.

Share
Answered May 5th, 10:35 a.m.
0

1 - Thiếu dấu đóng ngoặc tròn ở dòng đầu tiên

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.