Asked Jan 2nd, 2021 1:10 p.m. 527 0 1
  • 527 0 1
0

Giúp em cải thiện database "Hệ thống đặt vé xem phim online" với ạ !!

Share
  • 527 0 1

Xin chào mọi người, em đang có làm một đồ án môn học chủ đề về Book vé xem phim Online. Vấn đề của em gặp phải là không biết làm như thế nào xử lí được TRẠNG THÁI của từng suất chiếu khác nhau trong một phòng. *Ví dụ: *Phòng 1 có suất chiếu lúc 7h, các ghế đã đặt là 1,2,3. Cũng là phòng 1 nhưng có suất chiếu lúc 12h, phòng chưa có ghế nào được đặt. Vậy em xử lý database e như thế nào để tùy vào từng thời điểm thì trạng thái của ghế nó sẽ khác nhau vậy ạ ! Nếu như theo database của e thì suất chiếu sau sẽ bị ảnh hưởng bởi các suất chiếu trước đó.. tại vì e để cứng cáo status cho cái ghế. Vậy em làm sao để mỗi suất chiếu là render ra đúng được trạng thái trương ứng của từng ghế ạ .

1 ANSWERS


Answered Jan 4th, 2021 12:51 a.m.
Accepted
+4

Hi vọng giúp được bạn image_2021_1_4.png

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.