Asked Feb 27th, 2018 5:02 PM 1515 0 1
  • 1515 0 1
0

Giới hạn xử lý request lên server tại mọi thời điểm trong PHP(laravel)?

Share
  • 1515 0 1

Mọi người cho em hỏi là em muốn giới hạn số lượng request cố định đến server tại mọi thời điểm trong code PHP(laravel) thì làm như thế nào ạ? Server mình có cần config gì không ạ? Ví dụ em có hàng chục nghìn request lên server cùng lúc, nhưng mình chỉ xử lý vài chục requests tại mọi thời điểm. Các request khác cho vào một hàng đợi để xử lý lần lượt (Tuy nhiên cũng cần cài đặt kích thước cho queue không thì sẽ gây tốn ram), Khi queue đã đầy thì các request khác vào mình trả về mã lỗi luôn là từ trối truy cập. Em cảm ơn ạ!

Feb 28th, 2018 3:14 AM

Tại sao request bị quá giới hạn số lượt truy cập rồi lại cần đặt vào queue mà không trả về mã lỗi từ chối truy cập ngay tại thời điểm request nó gửi lên bạn nhỉ?

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Feb 28th, 2018 2:54 AM
+5

Bạn thử tham khảo bài này, rate-limit bằng throttle middleware:

https://viblo.asia/p/laravel-52-new-features-3KbvZ1oQGmWB#3-api-rate-limiting-2 . Ở version 5.6 trở đi thì không cần hard code số lượng request nữa mà có thể giới hạn cho model bằng trường rate_limit. Mong là có thể giúp được bạn 😄

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.