Asked Aug 24th, 2019 3:30 a.m. 143 0 0
  • 143 0 0
0

[Hỏi] Tự động thay đổi IME khi click vào text input trong Angular - Typescripts

Share
  • 143 0 0

Như tiêu đề, Em muốn hỏi về phần set IME ( Input method editor) cho textinput trong angular (Có thể setting ngôn ngữ theo ý muốn) . Nhờ mọi người giúp với ạ .

Em cảm ơn !

Aug 26th, 2019 5:28 a.m.

Cho mình hỏi IME là gì vậy ạ? 😕

0
| Reply
Share
Aug 26th, 2019 6:57 a.m.

@huukimit IME là Input method editor. Hiểu nôm na là bộ gõ ở window. Cho phép gõ ký tự tiếng Nhật , Hàn và các ngôn ngữ khác đó ạ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.