Asked May 25th, 4:12 AM 93 1 1
  • 93 1 1
+1

Cách tính tổng số ngày của hai ngày không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ ?

Share
  • 93 1 1

Mọi người ơi cho em hỏi chút về cách tính tổng số ngày của 2 ngày trừ đi nhau không tính thứ 7, chủ nhật và ngày lễ. Em xin cảm ơn ạ !

Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
May 25th, 9:55 AM

tính tổng số ngày của 2 ngày trừ đi nhau

Câu này khó hiểu quá (^^;) Không biết ý bạn có phải là tính trong khoảng từ ngày AA-BB-CCC đến XX-YY-ZZZZ có bao nhiêu ngày thường (không bải là thứ 7, CN) không nhỉ 🤔

Ví dụ như từ ngày 18/5/2021 đến 25/5/2021 là có 6 ngày (tính cả ngày 18 và 25)?

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered May 26th, 4:05 AM
+1

Không biết bạn dùng ngôn ngữ nào để tính. Nhưng mình thấy bạn đang để tag là js và moment.js chắc là bạn đang dùng thư viện moment.js

moment.js thì bạn thử dùng thêm plugin https://www.npmjs.com/package/moment-business-days

var diff = moment('05-15-2017', 'MM-DD-YYYY').businessDiff(moment('05-08-2017','MM-DD-YYYY'));
// diff = 5

Chúc bạn thành công!

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.