Asked Aug 15th, 2019 7:21 a.m. 131 0 1
  • 131 0 1
0

Công cụ Jmeter, Help

Share
  • 131 0 1

Chào mọi người, mình là feshman tester. Mọi người có thể cung cấp cho mình một ví dụ đơn giản và dễ hiểu để thực hiện trên tool Jmeter không ạ

1 ANSWERS


Answered Aug 15th, 2019 8:40 a.m.
Accepted
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.