Asked thg 10 1, 2019 12:48 SA 256 0 6
  • 256 0 6
+2

Collections nào sắp xếp nhanh nhất trong java

Share
  • 256 0 6

Chào mọi người Hôm trước em có đi phỏng vấn bị hỏi một câu mà không biết trả lời thế nào mong các anh chị giải đáp. Với một mảng khoảng 100.000 item thì với collections nào có tốc độ sắp xếp nhanh nhất. Em cảm ơn.

6 ANSWERS


Answered thg 10 1, 2019 1:23 SA
+2

Chưa rõ ý câu hỏi của bạn lắm nhưng mình nghĩ là Set. Vì nó sắp xếp sẵn rồi

Share
Answered thg 10 1, 2019 4:16 SA
+1

Theo mình biết đề sắp xếp nhanh có các cách sau: quick sort, heap sort và merge sort. Ta có bảng so sánh các thuật toán so sánh như sau sort.png

Share
Answered thg 10 1, 2019 4:21 SA
+1

Theo Java docs 7 API, Array # Sort () cho mảng đối tượng bây giờ sử dụng TimSort, mà là một biến thể lai giữa Mergesort và InsertionSort . Primitive arrays bây giờ đang sử dụng Dual-PivotQuickSort.

Share
Answered thg 10 1, 2019 4:22 SA
+1

bạn có thể dùng Collections.sort() hoặc viết giải thuật sắp xếp, có thể tham khảo thêm tại đây https://viblo.asia/p/java-collections-sap-xep-collections-naQZRgvdlvx

Share
Answered thg 11 5, 2019 5:48 SA
0

khoai phết bạn ạ :v nhưng mình nghĩ là hashmap, hashset, ko biết có phải ko

Share
Answered thg 11 29, 2019 10:35 SA
0

Hi, 😄 Mình chịu đọc mỏi quá: mời bạn tham khảo: http://lewisleo.blogspot.com/2012/08/java-collections-performance.html --> Tốt nhất: phỏng vấn xong rồi hỏi anh phỏng vấn( Kinh nghiệm của mình: --> Nếu họ hông trả lời thì: 1) Họ cũng chưa chắc; 2) Họ muốn lắng nghe ý kiến của mỗi người phỏng vấn. 3) tuỳ...)

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.