Asked Jul 3rd, 2018 2:16 a.m. 121 0 1
  • 121 0 1
0

code php download url ảnh về serve

Share
  • 121 0 1

Tôi đang muốn thực hiện việc download hàng loạt url ảnh của google về serve, bạn nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp mình với nhé

1 ANSWERS


Answered Jul 3rd, 2018 2:20 a.m.
+5

Bạn có thể sử dụng thư viện này có hỗ trợ download các ảnh theo keyword luôn

https://github.com/hardikvasa/google-images-download

Share
Avatar khoi nghiep @apkmonth
Jul 3rd, 2018 3:06 a.m.

Cảm ơn bạn nhé, m xem rồi nhưng vẫn chưa sử lý được, bạn có thể giúp mình tí được không

0
| Reply
Share
Jul 3rd, 2018 5:55 a.m.

@apkmonth

Ví dụ như bạn muốn down 10 cái ảnh với từ khóa ''Dog" thì bạn có thể dùng đoạn code này

from google_images_download import google_images_download

response = google_images_download.googleimagesdownload()
absolute_image_paths = response.download({'keywords':'Dog', 'limit':10})

Thông tin thêm về các arguments bạn có thể check ở đây

https://github.com/hardikvasa/google-images-download#arguments

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.