Asked Sep 10th, 2019 4:20 AM 399 1 3
 • 399 1 3
0

Chuyển từ HTTP sang HTTPS trong Laravel 5.8

Share
 • 399 1 3

Em chào anh chị. Em có project bằng laravel 5.8 được up lên hosting, Các link ảnh em có dùng secure_asset thì vẫn được https, nhưng route thì vẫn ở dạng http. anh chị cho em hỏi cách fix với ạ. Em có thử dùng https => true trong route mà vẫn không được Em cảm ơn ạ

Vũ Đình Tuân @dinhtuan242
Sep 10th, 2019 4:28 AM

em đã fix xong rồi ạ

+1
| Reply
Share

3 ANSWERS


Answered Sep 10th, 2019 4:21 AM
Accepted
+4

Bạn có thể bổ sung đoạn này vào file thử xem

RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://YOURWEBSITEDOMAIN/$1 [R,L]

Hoặc đơn giản hơn bạn có thể sửa trong provider luôn:

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * Bootstrap any application services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    URL::forceScheme('https');
  }
...
}

đoạn code này sẽ tự chuyển hướng sang https mỗi lần có request tới

Share
Vũ Đình Tuân @dinhtuan242
Sep 10th, 2019 4:24 AM

thanks anh để em thử ạ

0
| Reply
Share
Answered Sep 10th, 2019 4:22 AM
+3

Trong file Providers/AppServiceProvider.php bạn sửa lại như này nhé:

use Illuminate\Support\Facades\URL;
..
public function boot()
{
    URL::forceScheme('https');
 }
Share
Vũ Đình Tuân @dinhtuan242
Sep 10th, 2019 4:28 AM

Em cảm ơn ạ

0
| Reply
Share
Answered Sep 10th, 2019 4:25 AM
Share
Vũ Đình Tuân @dinhtuan242
Sep 10th, 2019 4:28 AM

thanks anh ạ

0
| Reply
Share