Asked Dec 4th, 2021 1:28 p.m. 146 0 1
  • 146 0 1
+1

cho mình hỏi là có cách nào để thành url có thể nhận diện được chữ tượng hình (tiếng hàn, trung, nhật,....) trong slug không ạ?

Share
  • 146 0 1

cho mình hỏi là có cách nào để thành url có thể nhận diện được chữ tượng hình (tiếng hàn, trung, nhật,....) trong slug không ạ?

Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Dec 6th, 2021 4:05 a.m.

Câu hỏi của bạn có vẻ khó hiểu quá, không biết bạn có thể đưa ra một ví dụ về input đầu vào bạn cần xử lý, và kỳ vọng về output đầu ra không nhỉ 😄 như vậy người khác nhìn vào chắc sẽ dễ hiểu hơn.

0
| Reply
Share
Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Dec 6th, 2021 4:05 a.m.

Câu hỏi của bạn có vẻ khó hiểu quá, không biết bạn có thể đưa ra một ví dụ về input đầu vào bạn cần xử lý, và kỳ vọng về output đầu ra không nhỉ 😄 như vậy người khác nhìn vào chắc sẽ dễ hiểu hơn.

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Dec 6th, 2021 7:01 a.m.
+1

Có thể 1 số framework hỗ trợ hàm generate slug sẽ encode những ký tự utf8

https://www.google.com/?q=テスト ー> https://www.google.com/?q=%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88

Vậy nên trước khi chuyển trang. Bạn hãy decode nó lại thành ký tự UTF8 như bình thường trước rồi hãng chuyển trang

https://www.google.com/?q=%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88-> https://www.google.com/?q=テスト

PHP có hỗ trợ hàm urldecode. Bạn tham khảo

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.