Asked Jun 29th, 2021 5:04 AM 49 0 1
  • 49 0 1
0

Cho em hỏi cách cài Jitsi với Docker và Laravel ?

Share
  • 49 0 1

Hiện em đang làm 1 project demo về Jitsi kết hợp với Docker và client là Laravel. Mọi người ai làm qua rồi tư vấn cho em chút với ạ.

1 ANSWERS


Answered Jul 3rd, 2021 3:36 PM
0

Bạn có thể nói rõ yêu cầu của bạn ra đc ko chứ chỉ ntn thì hơi khó hiểu?

Jitsi meet thì có sẵn cho docker rồi: https://github.com/jitsi/docker-jitsi-meet

Client laravel thì mình không hiểu b định làm gì, có lẽ là để tạo room chăng? việc này rất đơn giản chỉ cần random key vào url của Jitsi meet là đc.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.