Asked Dec 4th, 2019 8:33 a.m. 117 0 1
  • 117 0 1
+2

Chạy lệnh " node server.js " trên server .

Share
  • 117 0 1

Mọi người cho mình hỏi là souce mình được code bằng codeigniter và mình đã sử dụng nodejs và socket để làm chức năng chat . ở localhost thì mình sử dụng node server.js để chay socket vậy khi upload lên server thì làm như thế nào để chạy lệnh đó ? cám ơn mọi người.

1 ANSWERS


Answered Dec 4th, 2019 1:38 p.m.
Accepted
+3

Trên server thì bạn có thề cài Pm2 dùng để quản lý các tiến trình như NodeJS mà bạn nói trên. Chi tiết vè cách sử dụng thì bạn có thể tham khảo thêm ở một số bài viết này: https://viblo.asia/p/tong-quan-ve-pm2-3P0lPkkmZox

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.