Asked Nov 21st, 2022 10:22 a.m. 71 0 1
  • 71 0 1
+1

Can we connect multiple microphones to the computer

Share
  • 71 0 1

Mình đang làm một dự án về audio processing, cần phải đánh nhãn các audio theo người nói, mỗi người nói vào một mic. Theo như trên thị trường thì mình không tìm thấy loại thiết bị nào có thể kết nói được nhiều mic và xuất ra được audio cùng với cả thông tin định danh của mic, mn có biết thiết bị nào làm được k ạ. với cả trên máy tính thì mình check được thông tin định danh của các thiết bị (mic, loa,...) bằng đoạn code sau:

import speech_recognition as sr
import pyaudio

for i in sr.Microphone.list_microphone_names(): 
    print(i)
print('-------------------------')
p = pyaudio.PyAudio()

for i in range(p.get_device_count()):
    print(p.get_device_info_by_index(i))
p.terminate()

Với code này nếu có thiết bị nào có thể mở rộng nhiều cổng 3.5 cho máy tính thì mình vẫn sẽ check được thông tin định danh của nhiều mic. Mong mn góp ý.

1 ANSWERS


Answered Nov 22nd, 2022 9:34 a.m.
+3

mình đã từng làm 1 app tương tự kiểu này, dùng Roland-88, 8 channel - 8 người có thể nói cùng lúc, cũng code bằng Python, dùng Pyaudio để thu và lấy input data cho từng channel. mỗi channel từ Roland nó cũng có định danh kiểu channel-1, channel-2,...

1352380298_892317.jpeg

Share
Nov 22nd, 2022 10:24 a.m.

Cho mình hỏi thiết bị này thì kết nối với máy tính như nào vậy bạn (kiểu làm sao kết nối 8 channel vào máy tính)

0
| Reply
Share
Avatar Mai Trung Đức @maitrungduc1410
Nov 23rd, 2022 2:37 a.m.

@Daube3 mình không nhớ rõ, hình như kết nối qua 1 cổng USB, xong ở bên Roland thì mình có thể cắm 8 mic vào

0
| Reply
Share
Nov 23rd, 2022 6:03 a.m.

Cám ơn bạn nhiều nha.

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.