Asked thg 9 11, 2020 11:51 SA 203 0 1
 • 203 0 1
0

Xây dựng tính năng lọc trong Laravel

Share
 • 203 0 1

nhờ mọi người chỉ giúp để xây dựng 1 tính năng lọc trong laravel mà người dùng có thể tùy chỉnh các thông số tìm kiếm thì dùng cái gì vậy, ảnh dưới là mẫu mình đang tìm kiếm, có 3 cột EPS, ROE, PE mình muốn xây dựng tính năng cho phép người dùng có thể tùy chọn các tham số. Thanks

1 ANSWERS


Answered thg 9 11, 2020 12:22 CH
Accepted
+1

-theo mình thì mk hiểu mỗi chỉ số là 1 cột trong bảng, nếu như vậy thì theo mình thì cứ where giới hạn đầu cuổi 1 thuộc tính nà dc mà. VD:

Model::where('Eps', '>=', $startEps')
  ->where('Eps', '<=', $endEps')
  ->where('Pe', '>=', $startPe')
  ->where('Pe', '<=', $endPe')
  ->where('Roe', '>=', $startRoe')
  ->where('Roe', '<=', $endRoe')
  ->get();
Share
Avatar son @ngocson0211
thg 9 11, 2020 4:46 CH
Avatar son @ngocson0211
thg 9 12, 2020 1:20 CH

Bạn Nghiêm Tuấn có biết cái Form Html giống như ảnh trên thì nó tên là gì không thế. Thanks

0
| Reply
Share
Avatar Tun Tun @TuanLinhChi
thg 9 13, 2020 7:29 SA
0
| Reply
Share
Avatar son @ngocson0211
thg 9 13, 2020 10:28 SA

Thanks

0
| Reply
Share
Avatar soi cầu xsmb @xoso3m.net
thg 9 13, 2020 3:35 CH
Avatar ktKhang @KhangLe
thg 9 16, 2020 4:32 SA
Avatar ktKhang @KhangLe
thg 9 16, 2020 4:42 SA
Avatar ktKhang @KhangLe
thg 9 16, 2020 4:53 SA
Avatar ktKhang @KhangLe
thg 9 16, 2020 7:38 SA
0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.