Asked May 3rd, 2018 2:08 AM 352 0 1
  • 352 0 1
0

Đề tài đồ án UI/UX

Share
  • 352 0 1

Các thành viên của trang cho em hỏi về 1 đề tài đồ án về UI/UX có tính khả thi với ạ. Em mới bị từ chối đề tài 😦 Đề tài của em được yêu cầu về tính mới, tính khả thi và tính hữu dụng. Làm về giáo dục hoặc tài chính thì càng tốt ạ

May 3rd, 2018 3:40 AM

Mình bó tay :v

+1
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered May 7th, 2018 4:41 AM
0

làm app mobile, đề tài nhận dạng diễn viên JAV

Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
May 7th, 2018 5:37 AM

ko đc. giảng viên hướng dẫn là nữ. ăn tát ngay :v

0
| Reply
Share
May 7th, 2018 6:01 AM

thì nhận diện diễn viên nam em ơi

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.