Asked Jan 5th, 2020 3:37 p.m. 201 0 2
  • 201 0 2
0

In dữ liệu ra ngoài html

Share
  • 201 0 2

Chào các bác, mình có một mảng dữ liệu. Giờ muốn in mảng dữ liệu ra ngoài cho 3 cột, và mỗi cột có 4 phần tử thì làm thế nào? Cảm ơn các bác giúp đỡ! 3 cột kia đều chung 1 class

2 ANSWERS


Answered Jan 5th, 2020 3:50 p.m.
Accepted
+2

Từ mảng dữ liệu gốc ban đầu bạn có thể dùng hàm array_chunk để tách nó từ 1 mảng thành các mảng gồm 4 phần tử nhé

Share
Avatar hieu nguyen @hieuhumg
Jan 6th, 2020 12:06 a.m.

Cảm ơn bác

0
| Reply
Share
Answered Jan 5th, 2020 3:44 p.m.
+1

Bạn dùng foreach mảng dữ liệu để xử lý, ở trong foreach với mỗi phần tử của mảng bạn hiển thị ra nội dung với thẻ là class bạn muốn

Share
Avatar hieu nguyen @hieuhumg
Jan 6th, 2020 12:06 a.m.

Cảm ơn bác

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.