Asked thg 2 28, 2020 4:15 CH 95 0 2
  • 95 0 2
0

Authentication trong laravel

Share
  • 95 0 2

Xin chào mọi người, mình đang học và thực hành về laravel và có thắc mắc như sau:

Mình đang định làm chức năng đăng nhập và theo như tìm hiểu thì trong laravel mình thấy có Authentication.

Vậy mọi người cho mình hỏi là giữa việc sử dụng Authentication và tự làm chức năng đăng nhập của riêng mình thì cái nào hơn?

2 ANSWERS


Answered thg 3 2, 2020 12:12 SA
Accepted
+1

Thường thị mọi người sẽ dùng trực tiếp chức năng Authentication của Laravel vì thật sự rất tiện và cũng có đầy đủ mọi thứ bạn cần. Nhưng nếu bạn đang dùng laravel 6.x thì bạn sẽ không thể chạy command make:auth nữa, bạn tìm hiểu thêm ở đây nhé: https://laravel-news.com/running-make-auth-in-laravel-6

Share
Answered thg 2 29, 2020 1:50 SA
+1

Authentication cũng chính là đăng nhập đó bạn và thay vì phải code tay thì Laravel đã làm luôn cho chúng ta chức năng đăng nhập để sử dụng.

Vừa nhanh gọn, vừa đảm bảo tính bảo mật. Thế nên bạn không cần tự code chức năng đăng nhập nữa mà chỉ cần chạy command sau:

php artisan make:auth

Chi tiết bạn có thể xem tại đây: https://laravel.com/docs/5.8/authentication

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.