Asked Dec 3rd, 2021 9:20 a.m. 90 0 1
  • 90 0 1
0

Stack Navigator

Share
  • 90 0 1

Mọi người sửa lỗi giúp mình với , mình code giống ngta nhưng mình bị lỗi j ạ image.png image.png image.png

1 ANSWERS


Answered Dec 3rd, 2021 9:50 a.m.
Accepted
+2

hàm setNumber của bạn không tồn tại trong object route.param, bạn console.log route.param là thấy, ở đây mình thấy có ví dụ giống của bạn https://stackoverflow.com/questions/44223727/react-navigation-goback-and-update-parent-state

Share
Avatar Dương Trần Ánh @vibloanhduong
Dec 3rd, 2021 12:04 p.m.

cảm ơn bạn

0
| Reply
Share
Dec 3rd, 2021 12:10 p.m.

@vibloanhduong bạn học UIT đúng không nhỉ, trường mình có clb webdevstudios chuyên react, chắc sẽ có vài bạn biết react native, bạn có thể inbox fanpage để tìm mentor nhé 😊

0
| Reply
Share
Avatar Dương Trần Ánh @vibloanhduong
Dec 3rd, 2021 12:25 p.m.

@vuggy17 họ bận lắm

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.