Asked Sep 16th, 8:58 AM 75 0 1
  • 75 0 1
0

cách bắt id từ vuejs sang laravel

Share
  • 75 0 1

Mình có 2 hàm select, 1 hàm bằng vuejs và 1 hàm bằng laravel. Mình đã dùng v-model để bắt id của 1 hàm select và mình muốn truyền id sang return view() của laravel nhưng không biết cách. ai có thể giúp mình với ạ, mình cảm ơn

1 ANSWERS


Answered Sep 17th, 8:02 AM
Accepted
0

Hi @Hoangdung123

Về lý thuyết thì không thể được, vì laravel run trước ở phía server sau đó compile thành trang html chứa các javascript, sau đó các javascript này sẽ được thực thi trên browser.

Bạn có thể dùng Ajax đẻ call các API trên phía server của bạn, hoặc bạn có thể xử lý trong các controller trước khi gọi hàm view

Hope it help ^^!

Share
Avatar Hoàng Dũng @Hoangdung123
Sep 17th, 9:28 AM

@ltienphat1307 cảm ơn bạn, mình đã chuyển từ laravel sang vuejs

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.