Asked thg 8 29, 2019 3:28 AM 4715 1 2
 • 4715 1 2
0

Set value trong Form [Antd]

Share
 • 4715 1 2

Chào mn, mình đang dùng Form trong Antd : https://ant.design/components/form/?locale=en-US#header Và gặp phải một vấn đề này mà chưa biết lí do vì sao. Ở ví dụ này mình muốn dùng chức năng setFieldsValue của Form để tự động Fill Data vào 2 ô input.

Đây là cách làm đầu tiên của mình: https://codesandbox.io/s/antd-setfieldsvalue-v01-6nuzs

Mọi thứ chạy OK.

Nhưng nếu, mình tách input ra thành một component riêng ( để xử lý các handle khác nếu có) rồi trong chỗ getFieldDecorator mình thay thế Input bằng Inputcomponent thì nó lại không hoạt động nữa. https://codesandbox.io/s/antd-setfieldsvalue-v02-81mdq

Mình đang không hiểu bị lỗi gì mà tại sao lại vậy. Nhờ mn xem giúp m. Cám ơn các bạn !

2 ANSWERS


Answered thg 8 29, 2019 3:33 AM
Accepted
+9

Bác thử cách này xem

import React, { Component } from "react";
import { Input } from "antd";

export class InputComponent extends Component {
 render() {
  return <Input {...this.props} />;
 }
}

export default InputComponent;
Share
Avatar Hoang vn @wiliamfeng
thg 8 29, 2019 3:35 AM

được rồi bạn, Tks bạn nhiều nghe nhưng m chưa hiểu vì sao phải truyền thêm vào như vậy

0
| Reply
Share
Avatar Dao Thai Son @dao.thai.son
thg 8 29, 2019 3:39 AM

@wiliamfeng: Component <Input /> ban đầu bạn không truyền props

return <Input />;

cho nó, không có tham số truyền vào thì component đó không biết hiển thị cái gì.

Còn đoạn code của mình

return <Input {...this.props} />;

có nghĩa là mình sẽ pass toàn bộ props của thằng component InputComponent vào cái Input. Có lẽ bác nên đọc cái này https://hackernoon.com/data-flow-in-reactjs-c682edc95106 rồi tiếp tục code

+2
| Reply
Share
thg 8 29, 2019 3:41 AM

Chuẩn nà vừa gõ thử xong thì đã thấy trả lời cmnr =))

@wiliamfeng InputComponent của bạn thực chất lúc đấy mới chỉ là 1 cái component Input bình thường, hiểu đơn giản là nó chưa được thông các giá trị sang bên kia nên giờ thông cho nó thôi

+1
| Reply
Share
Avatar Dao Thai Son @dao.thai.son
thg 8 29, 2019 3:42 AM

@wiliamfeng Mà code chạy rồi thì bác Accept answer cho em đi =))

0
| Reply
Share
Avatar Hoang vn @wiliamfeng
thg 8 29, 2019 3:44 AM

@dao.thai.son @tuaniot Cám ơn các b, m sẽ tìm hiểu thêm, tại vì mình thấy trong cách 1 nó cũng không truyền gì cả, nên khi tách component riêng ra mình cũng chỉ cắt phần đó ra thôi chứ không nghĩ phải truyền thêm props cho nó

+1
| Reply
Share
Avatar Dao Thai Son @dao.thai.son
thg 8 29, 2019 5:50 AM

@wiliamfeng Trong cách 1 có truyền props vào bác ôi

<Form.Item>
     {getFieldDecorator("username", {
      rules: [{ required: true, message: "Please input your username!" }]
     })(<Input placeholder="Username" />)}
    </Form.Item>

placeholder="Username" chính là props truyền vào trong Input đấy

+1
| Reply
Share
Answered thg 8 29, 2019 3:30 AM
+4

Khi bạn tách thành component riêng thì sẽ phải chủ động truyền value vào cho phần input của bạn nhé:

return <Input value={this.props.value} />;
Share
Avatar Hoang vn @wiliamfeng
thg 8 29, 2019 3:33 AM

Vì sao lại thế hả bạn, bạn giải thích thêm cho m được không. tks bạn nhiều !

0
| Reply
Share
thg 8 29, 2019 3:59 AM

@wiliamfeng thực chất hàm getFieldDecorator() mà bạn thấy bên trong nó đã có sẵn các hàm hay các props phục vụ cho việc điền giá trị như props.value hay props.onChange rồi. Khi bạn trong code bạn viết là:

{
  getFieldDecorator("username", {
      rules: [{ required: true, message: "Please input your username!" }]
  })(<Input placeholder="Username" />)
}

Thì bên trong hàm của bạn sẽ được chạy là getFieldDecorator(someProps)(uiComponent) đây là cách viết hàm kiểu function return function như này:

function add(x) {
  return function(y) {
    return (x + y)
  }
}
// Khi chạy:
add(1)(2) ==> 3 

Thì khi bạn gọi hàm getFieldDecorator(someProps)(uiComponent) thực tế bên trong nó sẽ làm 1 số việc là:

 • Lấy các thuộc props có sẵn dạng như value, onChange để set vào component của bạn
 • Kết hợp với các thuộc tính phụ bạn truyền vào như: rules: [{ required: true, message: "Please input your username!" }]
 • Và cuối cùng truyền tất cả các props sau khi đã gộp vào cho component của bạn và kết quả nó sẽ return là:
<Input {...props} placeholder="Username" />

Chính vì thế khi bạn truyền thẳng component của antd<Input /> thì bên trong của nó đã viết sẵn cho bạn cái đoạn <Input {...props} /> rồi nên code ở trường hợp bạn viết liền nó hoạt động ngay. Còn khi bạn viết hành component mới là <InputComponent /> nó cũng đã có cái đoạn {...props} rồi tuy nhiên bên trong nội dung cmponent này bạn lại không chủ động thêm vào nên mặc dù hàm getFieldDecorator() đã truyền đầy đủ các thuộc tính cần thiết vào cho component mới của bạn rồi nhưng bạn chưa dùng đến nó dẫn đến cái lỗi như bạn bị ở trên.

+2
| Reply
Share
Avatar Hoang vn @wiliamfeng
thg 8 29, 2019 6:39 AM

Cám ơn bạn đã giải thích rất chi tiết cho mình ạ 👍👍👍

+1
| Reply
Share
thg 8 29, 2019 6:47 AM

@wiliamfeng không có gì nhé bạn 😃)

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.