Asked Apr 23rd, 2020 3:45 a.m. 394 0 3
  • 394 0 3
0

Upload file hình ảnh trong Laravel

Share
  • 394 0 3

Anh chị cho em hỏi là tại sao file ảnh em upload lên thì không đúng định dạng ạ !

3 ANSWERS


Answered Apr 23rd, 2020 3:51 a.m.
Accepted
+2

Bạn có thể thêm validate như thế này :

'Hinh' => 'mimes:jpeg,jpg,png',

Thêm như vậy thì bạn có thể loại bỏ code check đuổi file mà bạn viết ở dòng 96

Share
Answered Apr 23rd, 2020 3:48 a.m.
+2

Giờ bạn check xem ảnh đã được upload vào folder chưa? Nếu upload rồi thì check lại thông tin bạn đang lưu vào db xem có lưu đúng đường dẫn k, hoặc bạn có thể inspect lên

Share
Avatar Tra Nguyen @TraNguyen
Apr 23rd, 2020 4:11 a.m.

@duong.manh.hoang e kiểm tra rồi, nó đã upload lên nhưng mà không đúng định dạng, chỉ toàn là chữ. Nhưng rõ ràng file ảnh trên local là đúng định dạng mà nhỉ.

0
| Reply
Share
Avatar Dương Mạnh Hoàng @duong.manh.hoang
Apr 23rd, 2020 4:18 a.m.

@TraNguyen à, bạn đang save sai rồi, bạn cần lưu lại tên của ảnh thôi, bạn dùng cái này nhé getClientOriginalName()

0
| Reply
Share
Avatar Tra Nguyen @TraNguyen
Apr 23rd, 2020 5:00 a.m.

@duong.manh.hoang m làm được rồi nhá. Cảm ơn ạ !

0
| Reply
Share
Answered Apr 23rd, 2020 3:49 a.m.
+2

Bạn thử inspect (Ctrl + Shift + i) cái phần tử <img> kia lên xem đường dẫn của nó có đúng chưa đã nhé

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.