Asked thg 12 6, 2021 8:29 SA 142 0 2
  • 142 0 2
0

HELP Giúp mình về vị trí trên android với

Share
  • 142 0 2

Mọi người cho m hỏi chút về java , m lấy dữ liệu trên database qua json về đc dữ liệu vị trí như ảnh thì xử lý hiển thị như thế nào và đây là định dạng dữ liệu kiểu gì vậy lần đầu tiên m gặp 😩 Làm sao để loại bỏ đc hết mấy kí tự a:6 \ ... để lấy được lat 20.8315814 long 106.6767957 country viẹt nam city hải phòng để hiển thị lên Textview

2 ANSWERS


Answered thg 12 6, 2021 8:38 SA
Accepted
0

Cái field "vitri" server họ đang trả về là string chứ không phải JSON Object. Sao bạn không thử confirm đội backend xem có phải họ response nhầm không nhỉ? Nhìn cái value vitri như là một biến được cast sang string âý.

Mà trước khi làm thì bạn nên thống nhất với dev backend về response structure của API đã. Sau đó thì muốn làm gì thì làm =))

Share
thg 12 6, 2021 9:29 SA

ko nó là object json mà , b vào link này mà xem : https://mubavn.com/shop/vitri.php?page=2069

0
| Reply
Share
Avatar Khang @khangnd
thg 12 6, 2021 10:30 SA

Nếu là JSON Object thì ko đúng cú pháp rồi bạn (nếu ko muốn nói là sai trầm trọng).

0
| Reply
Share
thg 12 6, 2021 4:44 CH

2021-12-06_234420.png đây là dữ liệu trên database nè b

0
| Reply
Share
thg 12 7, 2021 7:05 SA

@mrcubong ý mình là cái value đấy server trả về chưa đúng format JSON Object. Có thể là server đang return một biến nào đó. Nhưng biến đấy không cast được sang JSON string nên nó đang serialize value của biến đấy thành chuỗi như trong hình bạn gửi.

Mình nhìn qua thì thấy nó giống string được serialize trên PHP. Bạn có thể thử mà xem:

>>> serialize(['lat' => 1, 'long' => 2]);
=> "a:2:{s:3:"lat";i:1;s:4:"long";i:2;}"
0
| Reply
Share
thg 12 7, 2021 1:47 CH

@huukimit uh nó trả về dạng chuỗi này nên mình không biết code thế nào để cắt chuỗi lấy dữ liệu ra đc hic2021-12-07_204712.png

0
| Reply
Share
thg 12 7, 2021 2:00 CH

@mrcubong mình unserialize thành công rùi , nó ra chuỗi json 2021-12-07_210025.png

+1
| Reply
Share
thg 12 8, 2021 2:52 SA

@mrcubong vậy là ngon rồi bạn 🎯🎯🎯

0
| Reply
Share
thg 12 8, 2021 7:03 SA

@huukimit b cho mình hỏi mình có 3 hàm get data json dùng Volley chạy cùng lúc có hàm get ảnh đại diện , có hàm get số phone , sao lúc mình hiển thị lên thì nó ko hiển thị đầy đủ ảnh và dữ liệu nhỉ , chỉ được mỗi thông tin mà thiếu mất ảnh , log d ra thì có lấy đc link ảnh rùi 😦2021-12-08_140111.png

0
| Reply
Share
thg 12 8, 2021 7:04 SA
0
| Reply
Share
Answered thg 12 10, 2021 6:44 SA
0

Theo mình đoán thì đó dữ liệu bên trên là string. chỉ có phần từ { đến } là json.

Nhưng chuỗi string đó đã bị [backslash].

Bạn có thể convert ngược lại. Hãy search với key stripslashes python

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.