Asked Oct 16th, 2020 7:44 AM 64 0 0
 • 64 0 0
-7

Mình Muốn Tạo một máy tính đơn giản bằng JavaFX Based application - Ai Giúp mình với ( có công ạ )

Share
 • 64 0 0

Mình có một bài như thế này cần bạn nào giúp đỡ với ạ. Mình có hậu tạ 100k. bác nào làm được ib gmail [email protected] nhé. Mình ccần gấp lắm

//////////////////////////////////////////////////////

Tạo một ứng dụng dựa trên Java FX Based application như sau…

Bạn sẽ viết một chương trình Java FX sẽ hiển thị một máy tính đơn giản.

 1. Trường "Answer" không bao giờ cho phép nhập giá trị ... nó phải được đọc và tắt.
 2. Khi ứng dụng khởi động, nút radio “X” sẽ được chọn theo mặc định
 3. thanh tiêu đề của khung của bạn phải đọc “<< TÊN CỦA BẠN >> Máy tính của bạn
 4. sử dụng thuộc tính "ghi nhớ" cho các nút số để người dùng có thể nhập "ALT + ???"
 5. Người dùng sẽ nhập một giá trị kép vào trường X, một giá trị kép khác vào trường Y. Sau đó, mã của bạn phải thực hiện phép toán thích hợp tùy thuộc vào nút nào được nhấn.
 6. Trường "Answer" không bao giờ cho phép nhập một giá trị ... nó phải được đọc và vô hiệu hóa.
 7. Khi ứng dụng khởi động, nút radio “X” sẽ được chọn theo mặc định
 8. Nếu cố gắng “chia cho 0”, đừng cho phép nó. Tạo Một hộp thông báo Lỗi…
 9. Triển khai các nút “Bàn phím” để chúng có thể được sử dụng để nhập các trường X hoặc Y bằng chuột.
 10. Thực hiện một số xác thực dữ liệu cơ bản để đảm bảo người dùng sẽ luôn nhập các số hợp l
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.