Asked Feb 2nd, 2021 9:18 AM 165 0 1
  • 165 0 1
0

Laravel Excel

Share
  • 165 0 1

Mọi người cho em hỏi lỗi này chút về Laravel Excel khi em chạy "composer require maatwebsite/excel"

Feb 26th, 2021 10:51 AM

maatwebsite/excel v3.1 có xung đột với những thư viện hiện tại trong composer.json của bạn. Ko biết bạn đã khắc phục được chưa. Nếu chưa thì bạn share composer.json lên đây nhé. T có thể thử giúp bạn.

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Feb 2nd, 2021 9:20 AM
0

Hình như PHP của em chưa enable extension zip đấy

Share
Avatar Khanh Phan @Khanhphan
Feb 2nd, 2021 9:24 AM

em có thử install ext-zip for Mac rồi mà vẫn k được ạ

0
| Reply
Share
Avatar Dao Thai Son @dao.thai.son
Feb 4th, 2021 7:52 AM

@Khanhphan em thử thêm đoạn này vào trong file

{
  ....
    "require": {
        "ext-zip": "*",
  ...
0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.