Asked Oct 27th, 2018 4:09 a.m. 221 0 1
  • 221 0 1
-6

Có bạn nào nhận viết Chrome extention không ạ?

Share
  • 221 0 1

Hiện tại em đang cần 1 bạn viết được Chrome Extension dạng auto trên web. bạn nào làm được ib fb em với ạ: https://www.facebook.com/leminhbao0209

1 ANSWERS


Answered Oct 28th, 2018 3:22 p.m.
+4

có hai bạn này giỏi lắm, bạn pm thử xem @thangtd90 @euclid

Share
Avatar Lê Minh Bảo @minhbao0209
Oct 29th, 2018 10:45 a.m.

Cảm ơn bác nhiều

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.