Asked Sep 21st, 1:41 PM 79 0 0
  • 79 0 0
0

Tạo template Client và template Admin cùng 1 project Laravel như thế nào

Share
  • 79 0 0

Các bác cho e hỏi với ạ. Hiện tại em đang làm dự án Laravel + Vuejs Làm thế nào để tạo template Client và template Admin cùng 1 project Laravel ạ. Các bác chỉ em cách làm với ạ. Em cảm ơn.

Avatar duong van cong @duongvancong
Sep 21st, 1:41 PM

.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.