Asked thg 12 22, 2018 2:36 SA 186 0 1
  • 186 0 1
0

Xử lý Fragment trong Android

Share
  • 186 0 1

Mình muốn tách view ra thành các tab và đây là link code hiện tại của mình: https://github.com/BlazingRockStorm/Graduation-Reasearch/tree/add-tablayout-branch

Tuy nhiên Android Studio đưa ra cảnh báo này:

Mấy cái Fragment của mình sai ở đâu nhỉ?

1 ANSWERS


Answered thg 12 22, 2018 3:32 SA
Accepted
+1

Trong gói Android Fragment thì yêu cầu bắt buộc là phải tạo fragment bằng constructor ko có tham số.

Hiện ở đây em đang truyền context là this vào nên android studio báo lỗi

Em có the sử lại bằng cách new SearchFragment()

https://github.com/BlazingRockStorm/Graduation-Reasearch/pull/1

Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
thg 12 22, 2018 3:36 SA

anh ơi xong app em crash anh ạ

0
| Reply
Share
Avatar Doan Van Toan @doan.van.toan
thg 12 22, 2018 3:37 SA

tạm thời mình sửa được lỗi trên rồi đó 😃) còn bug crash thì phải đọc log ròi tạo ticket khác thoai 😂😂

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
thg 12 22, 2018 4:03 SA

@doan.van.toan hiện giờ em hết crash rồi cơ mà lại có lỗi hiện thị là search_view em thiết kế nó lại không hiển thị ở tab anh ạ

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
thg 12 22, 2018 4:04 SA

@doan.van.toan hay thậm chí cái fragment thứ 2 có mỗi 1 cái textView cũng không hiển thị nốt

0
| Reply
Share
Avatar Doan Van Toan @doan.van.toan
thg 12 22, 2018 5:50 SA

@devil_boom_129 vậy thì em thử kiểm tra xem trong hàm onCreateView đã return về view như em mong muốn trong xml chưa? Khả năng là lỗi ở đây

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
thg 12 22, 2018 5:57 SA

@doan.van.toan đều trả về đúng view hết anh ạ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.