Asked Jan 13th, 5:59 a.m. 151 0 1
 • 151 0 1
0

Lộ trình trở thành Fullstack developer

Share
 • 151 0 1

Chào mọi người ạ, em năm lớp 8 (2008) đang học Javascript, HTML, CSS và C, Node.js

Nhưng hiện tại em khá mông lung không biết nên học gì ngoài những cái trên để thành Fullstack developer web ạ.

Mọi người cho em xin lộ trình đầy nên học những gì đi ạ, em cảm ơn ạ

Avatar Truong Dang @xdangminhtruongx
Jan 14th, 8:10 a.m.

Mới lớp 8 thôi mà giỏi nhỉ, chân thành thì anh nghĩ em nên tập trung học tiếng anh thật tốt vào. Mai này muốn thành fullstack gì cũng được hết 😁

0
| Reply
Share
Avatar Nguyễn Thái Bảo @BaoCoderJS2008
Jan 16th, 4:06 a.m.

@xdangminhtruongx Em cảm ơn ạ ^^

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Jan 14th, 6:19 a.m.
Accepted
+3

Mới có lớp 8 mà đã học được nhiều vậy rồi à em 👏

Anh thấy bắt đầu từ HTML, CSS, Javascript như vậy cũng ổn rồi đấy, tiếp theo em có thể hướng đến một số mảng khác nữa như sau:

 • Javascript Framework: Nổi bật hiện tại là VueJSReactJS và thử làm một số ứng dụng dạng Client Side Rendering sử dụng những framework/library ấy.
 • CSS Framework: Ví dụ như Material UI, Tailwind CSS, Chakra UI ...
 • Frontend Tools: npm, webpack, eslint
 • Backend Language/Framework: Hiện tại em đang học NodeJS thì cũng ổn rồi, ngoài ra em có thể tìm hiểu thêm về một số ngôn ngữ khác như PHP, Ruby, Python... cùng với đó là những framework như Laravel hay Rails, Django
 • Backend Techniques: Khi làm việc với Backend thì ngoài các web framework, em sẽ cần thêm các kiến thức về Database (gồm cả hệ quản trị cơ sở dữ liệu dạng quan hệ, như MySQL, PostgreSQL, và NoSQL như MongoDB...), Caching, Queue, Restful API, OAuth, JWT, Web Socket, Full text search (ví dụ như Elasticsearch)...
 • Các kiến thức về Server/DevOps: Linux, SSH, Web Server (Apache, Nginx ...), HTTP/HTTPS, Load Balancing, Containerization (Docker), Container Orchestration (Kubernetes), CI/CD (Gitlab CI, Github Action, Circle CI ...), Monitoring & Observability ...
 • Các kiến thức về Cloud: Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure ...
 • Các kiến thức về mảng kiến trúc hệ thống: Design Principles, Design Patterns, Monolithic Architecture, Microservices Architecture, Serverless Architecture
 • Tools: Các trình Code Editor phổ biến như VSCode, hay họ IDE nhà Jetsbrains. Vim/Nano. Terminal. Git và Github/Gitlab.
 • Và còn nhiều, nhiều những topic khác nữa... 😂

Em có thể tham khảo một số bài viết dưới đây trên Viblo nhé 😉

Ngoài ra, em cũng có thể tham khảo các Course về các chủ đề về Web Development, thử làm các bài test để kiểm tra năng lực của bản thân, trên Viblo Learning nữa.

Chúc em sẽ có thể sớm đạt được mục tiêu trở thành một Fullstack web developer của mình 😉 👏

Share
Avatar Nguyễn Thái Bảo @BaoCoderJS2008
Jan 15th, 5:07 a.m.

Em cảm ơn mọi người nhiều ạ ^^

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.