Asked Apr 23rd, 2020 4:25 p.m. 196 0 2
  • 196 0 2
0

exec(), shell_exec dùng để làm cron_jobs để gửi mail đc ko mọi người

Share
  • 196 0 2

exec(), shell_exec dùng để làm cron_jobs để gửi mail đc ko mọi người, nếu chạy nên cái này thì có gặp vấn đề gì không ạ

2 ANSWERS


Answered Apr 24th, 2020 9:26 a.m.
0

Nếu đã dùng Cron job rồi thì bạn chạy thẳng vào command PHP mà gửi mail thôi chứ sao trong code PHP lại cần gọi exec() với shell_exec() làm gì nhỉ 🤔

Không biết cụ thể bạn đang xây dựng chức năng gửi mail như thế nào, dùng thư viện gì, hay viết trên framework gì vậy, bạn có thể nói rõ thêm được không, để mọi người có thể đưa ra những lời khuyên chính xác hơn 😄

Share
Avatar Trần Uy Bảo @tranuybao1991
Apr 27th, 2020 1:05 a.m.

Vậy đã dùng cronjob trên vps thì mình ko cần dùng exec trong php ha bạn vì mình thấy nếu mở thư viện chạy lệnh này cũng khá nguy hiểm.

Lúc đầu mình thử dùng curl để giúp tiến trình gửi mail nhanh hơn mà tỉ lệ thành công khoảng 80%

Nên mình kết hợp cronjob trong vps và curl để gửi thư nhanh hơn và nếu các thư gửi ko dc thì sau 1 phút cronjobs này sẽ thực hiện các thư bị miss

0
| Reply
Share
Answered Apr 27th, 2020 1:07 a.m.
0

Còn nếu mình dùng smtp và api của bên thứ ba thì nhanh ko vấn đề nhưng phải phụ thuộc nên mình dùng cách trên đc ko bạn

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.