Asked Jan 27th, 8:00 AM 109 0 1
  • 109 0 1
0

làm thế nào để update nhiều role

Share
  • 109 0 1

Mọi người cho em hỏi với là làm sao để update nhiều role rồi lưu vào bảng role_user

  • Th1 Nếu tạo user mà lúc đầu tạo 1 role sau đó update thêm role thành 2 role thì phải làm như nào ạ
  • Th2 nếu đang là 2 role sửa về 1 role thì update như nào ạ
  • Hiện tại em đang gặp phải trường hợp update nhiều role lưu vào bảng role_user

1 ANSWERS


Answered Jan 27th, 8:03 AM
Accepted
Share
duong van cong @duongvancong
Jan 27th, 8:15 AM

bạn cho mình hỏi với, là trong trường hợp sửa lúc thì cần thêm role lúc thì cần xóa role vậy phải làm như nào ạ

0
| Reply
Share
Hải Hà @HaiHaChan
Jan 27th, 9:45 AM

@duongvancong thay vì nghĩ khi nào xóa, khi nào update thì mỗi lần cập nhật, bạn sẽ thực hiện 2 việc

  • xóa toàn bộ bản ghi trung gian cũ liên qua đến id bạn truyền vào
  • sau đó tạo dữ liệu mới

check hàm này nhé sync()

0
| Reply
Share
duong van cong @duongvancong
Feb 2nd, 6:29 AM

vd khi khóa role sẽ ảnh hưởng tới dữ liệu bảng trung gian, nên sẽ dùng sync() để check à bạn

0
| Reply
Share
Hải Hà @HaiHaChan
Feb 3rd, 2:24 AM

@duongvancong bạn đọc doc đi, dùng thử thì biết

0
| Reply
Share
duong van cong @duongvancong
Feb 3rd, 3:25 PM

@HaiHaChan thank bạn nhiều nhé.

0
| Reply
Share