Asked May 25th, 12:42 PM 54 0 1
  • 54 0 1
0

Hỏi về mysql-sql server

Share
  • 54 0 1

Em có thắc mắc là: Ngày trước em dùng Xampp , để chạy project thì em start server lên rồi vào folder htdocs rồi tạo project Symfony, Laravel install về r chạy . Bây giờ em muốn cài mysql-sql server thì khi chạy project thì vào folder nào để install laravel, symfony về ạ??

1 ANSWERS


Answered May 26th, 1:27 AM
0

theo a hiểu là e đang cài mysql-sql server ngoài (ko dùng mysql của XAMPP).

  1. Nếu e vẫn muốn dùng Xampp, thì khi start Xampp e ko cần start SQL của nó, e vẫn chạy laravel, symfony ở folder htdocs của Xampp, update lại file .env trong project của e với những thông số của mysql-sql server là được
  2. Nếu e muốn hoàn toàn bỏ Xampp, thì e chạy project của e ở đâu cũng được, follow theo document của Laravel/Symfony về cách tạo project mới (cần PHP, composer...)
Share
Avatar Nguyen Nhat @nhatnguyen123321
May 26th, 2:14 AM

Vậy dùng apache2, mysql-server là em chạy project ở đâu cũng đc à. Thanks anh

0
| Reply
Share
Avatar Mai Trung Đức @maitrungduc1410
May 26th, 3:08 AM

@nhatnguyen123321 uk e chạy ở đâu cũng đc

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.