Asked Jun 25th, 5:06 PM 104 0 1
  • 104 0 1
+2

Làm thế nào để bắt sự kiện thay đổi hoặc không thay đổi của form?

Share
  • 104 0 1

****Xin chào mọi người!

Mình đang làm tính năng khi có sự thay đổi gì đó ở form, thì sẽ hiện thị button Save, nhưng khi không có thay đổi gì hoặc người dùng nhập xong xóa đi và trả đúng về giá trị cũ, thì button Save sẽ mất đi.

Đây chỉ là buttom Save nhắc nhở người dùng hãy lưu lại những thay đổi trong form!

// hai hình ảnh minh họa ở dưới.

Mong Được hỗ trợ xin cảm ơn!

1 ANSWERS


Answered Jun 26th, 2:01 AM
+3

Bạn lưu giá trị ban đầu của các ô input trong form vào một object rồi bắt sự kiện input của form để so sánh. Bạn tham khảo thử code của mình xem áp dụng được không:

Share
Avatar My Name @Devsuccess
Jun 26th, 3:48 AM

Cảm ơn bạn Khang nhé. Để mình thử vào của mình, cái kia chỉ là 1 ý nhỏ trong task của mình, cần phải xử lý nó và mình sẽ convert phần kia sang jquery!

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.