Asked Nov 15th, 2018 7:02 a.m. 162 0 1
 • 162 0 1
0

Custom paginate trong Laravel

Share
 • 162 0 1

Mình dùng phân trang paginate() và gọi $paginate->links() bình thường nhưng phân trang của mình trôi tuột xuống cuối dù mình đã vất nó trong content. Có cách nào custom lại cái này không ạ? Edit: Một cái nữa là hiển thị ra thì lỗi

<div class="grid_12">
  <div class="car_wrap">
    <h2>{{ trans('homepage.dish_list') }}</h2>
    <ul class="carousel1">
    @foreach ($dishes as $home_view_dish)
      <li>
        <div>
          <a href="{{ route('dishes.show', $home_view_dish->id) }}">
            <img src="{{ config('asset.image_path.dish').$home_view_dish->picture }}" alt="">
          </a>
          <div class="col1 upp">
            <a href="{{ route('dishes.show', $home_view_dish->id) }}"><strong>{{ $home_view_dish->name }}</strong></a>
            <strong class="pull-right">{{ $home_view_dish->like_number }} <i class="fa fa-heart"></i></strong>
          </div>
          <span>{{ $home_view_dish->description }}</span>
          <div>
            <strong>{{ $home_view_dish->created_at }}</strong>
          </div>
        </div>
      </li>
    @endforeach
    </ul>
    {{ $dishes->links() }}
  </div>
</div>
Nov 15th, 2018 7:06 a.m.

Bạn có thể post code lên đây không? cho code vào cặp dấu

```ten ngon ngu

*code*

```

chứ đừng chụp ảnh làm gì cho khổ ra!

+1
| Reply
Share
Avatar Minh Phuong @phuongyeol
Nov 15th, 2018 7:23 a.m.

@vuongthai95 Em chụp ảnh để mọi người dễ hình dung lỗi, còn code em vẫn cop ạ

+2
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Nov 15th, 2018 7:11 a.m.
Accepted
+2

Trước mình cũng bị lỗi này, nguyên nhân là để $paginate->links() ở div dưới cùng, nếu bạn show data dưới dạng table thì có thể để $paginate->links() ngay dưới thẻ đóng table </table>

Share
Avatar Minh Phuong @phuongyeol
Nov 15th, 2018 7:16 a.m.

Chuẩn luôn ạ, em vất ngay dưới </ul> là okie. Nhưng n lại hiển thị bị lỗi như này! Anh biết vì sao ko ạ? Screenshot from 2018-11-15 14-14-04.png

0
| Reply
Share
Avatar Quiet @simple1805
Nov 15th, 2018 7:17 a.m.

@phuongyeol Copy code của cái blade đấy lên đây mọi người xem cho bạn ơi 😄

0
| Reply
Share
Avatar Minh Phuong @phuongyeol
Nov 15th, 2018 7:19 a.m.

@huusu1996 Done. Anh xem hộ em

0
| Reply
Share
Avatar Quiet @simple1805
Nov 15th, 2018 7:20 a.m.

@phuongyeol Bỏ thẻ strong đi bạn ơi <strong>{{ $dishes->links() }}</strong> => {{ $dishes->links() }}

0
| Reply
Share
Avatar Minh Phuong @phuongyeol
Nov 15th, 2018 7:22 a.m.

@huusu1996 không hề ảnh hưởng, dù vất đi rồi vẫn thế ạ

0
| Reply
Share
Avatar Quiet @simple1805
Nov 15th, 2018 7:30 a.m.

@phuongyeol giờ lỗi chỉ có thể do css đè thôi, bạn thử sửa các class grid_12, car_wrap, carousel1, col1 upp bằng cách đổi tên có nghĩa đúng với văn cảnh xem sao (bow)

+1
| Reply
Share
Avatar Minh Phuong @phuongyeol
Nov 15th, 2018 7:35 a.m.

@huusu1996 chính xác là lỗi css đè. Mình vừa mới tìm ra và nó ở môt class giời ơi khác :3 Cảm ơn anh!

+3
| Reply
Share
Nov 15th, 2018 7:42 a.m.

@huusu1996 giỏi ghê

@phuongyeol có vấn đề gì bạn cứ lên viblo hỏi, mọi người sẽ support nhiệt tình

0
| Reply
Share
Avatar Minh Phuong @phuongyeol
Nov 15th, 2018 8:42 a.m.

@vuongthai95 Vâng ạ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.