Asked Jan 9th, 3:54 PM 75 0 1
  • 75 0 1
+2

Em đang gặp vấn đề khi "npm run serve" project vue

Share
  • 75 0 1

khi em serve lên thị vừa bị vậy. mn cho em hỏi đây là lỗi j? và fix như nào? thanks

Avatar Nguyen Nhat @nhatnguyen123321
Jan 9th, 4:13 PM

chả pit bị lam sao như e đã fix dc echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Jan 12th, 7:51 AM
0

Error: ENOSPC: System limit for number of file watchers reached

Bạn cần tăng số fs.inotify.max_user_watches lên, lý do sơ sơ là server vue cần phải quan sát các file để tự động restart lại server cho bạn khi có sự thay đổi, và số max_user_watchers mặc định của các hệ điều hành thường khá nhỏ (so với số lượng file "khủng long" của một dự án javascript/nodeJS thông thường).

https://github.com/guard/listen/blob/master/README.md#increasing-the-amount-of-inotify-watchers

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.