Asked Friday, 1:02 p.m. 20 0 0
  • 20 0 0
+1

OAuth 2.0 và OpenID Connect

Share
  • 20 0 0

Cho mình hỏi và xác nhận cách sử dụng OAuth 2.0 và OpenID Connect ạ. Ví dụ mình là người phát triển ứng dụng thì: OAuth dùng để cho phép user uỷ quyền cho app của mình có thể truy cập data của user trên app khác như Google, Facebook. OpenID Connect dùng để định danh user như username hay email của user, những thông tin này được lấy từ Google hoặc Facebook.

Ví dụ app của mình không sử dụng data của user trên Google hay Facebook mà mình muốn cho phép người dùng Login with Google (Facebook) thì mình chỉ cần sử dụng OpenID Connect thôi đúng không nhỉ.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.