Thử nghiệm với JHipster stack

Chào mọi người, chào mọi người Jhipster đã quay trở lại rồi đây 😀
Bài giới thiệu về Jhipster mọi người có thể bấm vào link bên dưới nhé.
Giới thiêụ về Jhipster Stack


Còn bây giờ thì chúng ta đi vào bài viết lần này ngay thôi.
Nhắc lại 1 chút cho anh em là JHipster hiểu đơn giản là sự kết hợp của Spring phía BackEnd và phía FE là những công nghệ hàng đầu là Angular/React và mới hỗ trợ cả thêm Vue rồi anh em nhé. Nó rất hữu ích cho anh em nào muốn học Spring mà không muốn code FE hoặc là chỉ muốn học framework của FE mà muốn có database thật để dùng luôn nhé.

Ở bài này thì mình thì mình sẽ đi theo 2 hướng là BE và FE để anh em nhìn thấy luôn JHipster làm cho anh em được những gì luôn nhé.

Về phía FE:

 • Điều đầu tiên phải nói đến đó là 3 framework JS nổi nhất đều được support Angular/React/Vue. Nhìn qua 1 chút tổ chức thư mục sau khi chúng ta gen project xem có gì nào: Angular: Angular project structure React: React project structure Vue Vue project structure

 • Về chức năng:
  Sau khi gen project những gì chúng ta có là:

  • Authenticate
  • Phân quyền: User/Admin
  • Có giao diện dành riêng cho Admin quản lý
  • Phân trang
  • Có đa ngôn ngữ là tuỳ chọn khi gen project
 • Về công nghệ: Có đầy đủ những thứ mà khi init 1 project bạn sẽ cần.

Về phía BE:

 • Cấu trúc project chuẩn mô hình MVC.
 • Cho phép bạn tạo cơ sở dữ liệu quan hệ cách nhanh chóng tự động với JDL-studio. Sau khi đọc docs và tạo xong bạn tải phần quan hệ bạn vừa tạo về và chạy
jhipster import-jdl your-jdl-file.jdl

như vậy là bạn đã tạo đủ api cơ bản nhất cho các entity vừa tạo. Và lúc này đồng thời phía FE cũng tạo thêm component cho các entity đó và tất nhiên tất cả chúng đều lên giao diện quản lý. Việc của bạn chỉ là chạy những câu lệnh và bạn đã có 1 project đủ từ BE -> FE.
Nếu không muốn tạo đầy đủ các bảng với đầy đủ quan hệ bạn có thể chạy

jhipster entity Foo

Thì 1 entity Foo được tạo ra và lúc này từ database cho foo đến UI quản lý Foo đều được tạo.

Mong bài viết giúp được mọi người những bước đầu bỡ ngỡ về JHipster. Mọi người có thắc mắc thêm cứ comment bên dưới nhé. 😀 Thanks !