+11

123! Cùng nhau làm quen với Snipping Tool - Tool Screen Capture hữu ích cho Tester report Bug

Snipping Tool là tiện ích chụp màn hình của Microsoft Windows và được xem là một trong những ứng dụng tiện lợi và dễ sử dụng nhất hiện nay. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ ngắn gọn về cách sử dụng Tool.

I. Sinpping Tool

Snipping Tool cho phép người dùng có thể chụp bằng nhiều chế độ và chỉnh sửa, chia sẻ ảnh dễ dàng, có thể chụp ảnh màn hình tĩnh của một cửa sổ đang mở, các khu vực hình chữ nhật, khu vực có dạng tự do hoặc toàn bộ màn hình.

 • Có thể lưu trữ dưới dạng tệp hình ảnh ở nhiều định dạng khác nhau ( PNG , GIF hoặc JPEG ) hoặc tệp MHTML
 • Dễ dàng chụp bằng nhiều chế độ và chỉnh sửa, chia sẻ ảnh dễ dàng bằng các loại bút màu khác nhau, một cục tẩy và một bút đánh dấu.
 • Công cụ mặc định miễn phí sẵn có trên hệ điều hành từ Windows 10 trở lên.

II. Hướng dẫn sử dụng tool

1. Chụp hình ảnh

Bước 1: Nhấp vào icon biểu tượng tìm kiếm trên thanh tác vụ > Nhập cụm từ tìm kiếm "Snipping Tool"

Bước 2: Nhấp chuộc vào biểu tượng của công cụ Sinpping Tool HOẶC nhấp vào "Mở", ứng dụng sẽ mở ra giao diện cho người sử dụng.

Giao diện Snipping Tool sẽ gồm có:

 • Nút chức năng "New"
 • Nút chức năng "Mode"
 • Nút chức năng " Delay"
 • Nút chức năng " Cancel"
 • Nút chức năng "Options"
 • Nút chức năng "Try Snip & Sketch"

Bước 3: Nhấn Mode và chọn chế độ mong muốn chụp ảnh

Có 4 chế độ cho người dùng lựa chọn:

 • Chế độ Free-form Snip: Cho phép chụp ảnh tự do, viền ảnh sẽ là đường mà người dùng khoanh trên màn hình
 • Chế độ Rectangular Snip: Hình chụp sẽ có khung hình chữ nhật
 • Chế độ Window Snip: Chụp một cửa sổ đang mở
 • Chế độ Full-screen Snip: Người sử dụng có thể chụp toàn màn hình

Bước 4: Nhấp Delay để chụp ảnh chế độ cho phép thời gian chụp trễ từ 1 đến 5 giây sau khi người dùng nhấn New

Bước 5: Nhấn New và chọn vùng muốn chụp bằng cách nhấn giữ và kéo con trỏ chuột trên màn hình. Rồi thả tay ra, vùng mà người sử dụng vừa chụp sẽ tự động hiển thị trên cửa sổ của công cụ Snipping Tool

Bước 6: Lưu hình ảnh vào máy tính bằng cách chọn biểu tượng lưu trữ (Save) và định dạng file muốn lưu ( PNG , GIF hoặc JPEG ) hoặc tệp MHTML

2. Chỉnh sửa hình ảnh

Bước 1: Sau khi chụp, hình ảnh sẽ tự động chuyển sang cửa sổ của công cụ Snipping Tool cho phép chỉnh sửa

Bước 2: Bạn có thẻ dụng pen icon, ruler icon trên thanh công cụ để sửa nội dung hình chụp

Trên thanh công cụ hiển thị các icon Pen, Highlight, Eraser, Edit with Paint 3D cho phép ghi chú lên hình ảnh

Bước 3: Để lưu hình ảnh về máy tính, chọn biểu tượng lưu trữ (Save)

3. Sao chép hình ảnh

Bước 1: Sau khi chụp, hình ảnh sẽ tự động chuyển sang cửa sổ của công cụ Snipping Tool cho phép chỉnh sửa

Bước 2: Chọn biểu tượng 2 tờ giấy (Copy) để sao chép hình ảnh

Bước 3: Để lưu hình ảnh về máy tính, chọn biểu tượng lưu trữ (Save)

4. Chia sẻ hình ảnh

Bước 1: Sau khi chụp, hình ảnh sẽ tự động chuyển sang cửa sổ của công cụ Snipping Tool cho phép chỉnh sửa

Bước 2: Chọn biểu tượng lá thư (Send) và lựa chọn cách gửi.

Có 2 cách gửi:

 • Email Recipient
 • Email Recipient (as attachment)

5. Thiết lập cho ứng dụng

Bước 1: Nhấn vào Setting icon trên ứng dụng, tick check box cho những ứng dụng bạn mong muốn:

 • Hide instruction text: sử dụng để Ẩn văn bản hướng dẫn
 • Always copy snips to the Clipboard: có chức năng Luôn sao chép các ảnh cắt vào Clipboard
 • Include URL below snips (HTML only): Bao gồm URL bên dưới các đoạn cắt (chỉ HTML)
 • Prompt to save snips before exiting: mục đích Nhắc lưu ảnh cắt trước khi thoát
 • Show screen overlay when Snipping Tool active: co chức năng Hiển thị lớp phủ màn hình khi Snipping Tool hoạt động

Phần 2 Lựa chọn màu cho pen icon, mặc định là màu đỏ. nhấn vào icon tại Ink color để thay đổi màu sắc

Phần 3: "Check box Show selection ink after snips are captured"

Sau khi cài đặt nhấn OK tool sẽ apply theo thông số thiết lập

Cảm ơn bạn đã đọc bải viết, hãy chia sẻ cho m.n nhé


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.