+2

Quản lý file bằng console trên Unix/MacOS với Ranger

Quản lý file bằng console trên Unix/MacOS với Ranger

Ranger là trình quản lý files bằng console trên hệ điều hành nhân Unix/MacOS. Ranger sử dụng Vim key bindings, những anh em ai xài Vim thì cũng biết được năng suất với những product/tools sử dụng Vim key bindings rồi.

Một điểm mạnh nữa là khi ssh vào server, chỉ có mỗi màn hình console, nếu bạn là người làm việc và thao tác nhiều với file trên server, thì ranger sẽ là tools bạn không nên bỏ qua.

Cài đặt

Trên linux:

sudo apt-get update
sudo apt-get install ranger caca-utils highlight atool w3m poppler-utils mediainfo
// Ngoài ranger, mình cài đặt thêm 1 số package nữa mà ranger sẽ sử dụng 
// để hỗ trợ preview nhiều loại format

MacOS:

brew install ranger

Sau khi cài đặt xong bạn cần tạo file config cho ranger, cho trường hợp bạn muốn custom cho ranger của mình.

ranger --copy-config=all

Mở ranger lên và chiến thôi:


Quản lý file bằng console trên Unix/MacOS với Ranger

đăng bởi Lý Thành Nhân cách đây 21 phút
#unix#linux#ranger#files manager
Ranger là trình quản lý files bằng console trên hệ điều hành nhân Unix/MacOS. Ranger sử dụng Vim key bindings, những anh em ai xài Vim thì cũng biết được năng suất với những product/tools sử dụng Vim key bindings rồi.

Một điểm mạnh nữa là khi ssh vào server, chỉ có mỗi màn hình console, nếu bạn là người làm việc và thao tác nhiều với file trên server, thì ranger sẽ là tools bạn không nên bỏ qua.

Cài đặt
Trên linux:

sudo apt-get update
sudo apt-get install ranger caca-utils highlight atool w3m poppler-utils mediainfo
// Ngoài ranger, mình cài đặt thêm 1 số package nữa mà ranger sẽ sử dụng 
// để hỗ trợ preview nhiều loại format
MacOS:

brew install ranger
Sau khi cài đặt xong bạn cần tạo file config cho ranger, cho trường hợp bạn muốn custom cho ranger của mình.

ranger --copy-config=all
Mở ranger lên và chiến thôi:

// mở ranger tại thư mục hiện tại
ranger 
// mở ranger tới 1 thư mục bất kì 
ranger /path/to/folder 

//thoát ranger
q

codefun.dev ranger

Install Plugins

Devicons plugin

Ranger sử dụng NERDFont để cài đặt font hiển thị icon. Cài đặt Nerds fonts tại đây

Cài đặt Devicons plugin:

git clone https://github.com/alexanderjeurissen/ranger_devicons ~/.config/ranger/plugins/ranger_devicons

Thêm vào ~/.config/ranger/rc.conf

default_linemode devicons

Autojump

Nhảy tới một folder bất kì nếu bạn đã từng ghé thăm folder đó.

Tạo file autojump.py tại theo đường dẫn ~/.config/ranger/plugins/autojump.py và thêm vào đoạn code:

import ranger.api
import subprocess
from ranger.api.commands import *

HOOK_INIT_OLD = ranger.api.hook_init


def hook_init(fm):
  def update_autojump(signal):
    subprocess.Popen(["autojump", "--add", signal.new.path])

  fm.signal_bind('cd', update_autojump)
  HOOK_INIT_OLD(fm)


ranger.api.hook_init = hook_init


class j(Command):
  """:j
  Uses autojump to set the current directory.
  """

  def execute(self):
    directory = subprocess.check_output(["autojump", self.arg(1)])
    directory = directory.decode("utf-8", "ignore")
    directory = directory.rstrip('\n')
    self.fm.execute_console("cd " + directory)

Ở trên là 2 plugins mình hay sử dụng, còn lại các bạn có thể tìm thêm nhiều plugins ở đây

Sử dụng Ranger như thế nào?

Basic

 • j : ⬇ (đi xuống )
 • k : ⬆( đi lên )
 • h : ⬅( back về thư mục cha)
 • l/Enter : ➡ ( mở thư mục/file hiện tại )
 • a : rename
 • v/space : visual/select

Group các tính năng:

y : group tất cả các tính năng copy trên file

ví dụ yy copy , yp là chỉ copy đường dẫn của file/folder.

d : group tính năng xoá file dd : cut, dD : xoá file được chọn.

p : group tính năng paste

pp: paste file, pa : paste file/folder vào trong file/folder khác, pl :tạo symlink tới thư mục cha.

z : show hidden/preview/search/filter.... zh: show hidden file/folder, zz: filter find/folder, zp: enable/disable preview....

Command

Như bên vim, sử dụng :command để vào chế độ cmd và run shellscript hoặc functions bạn tạo sẵn. Như trường hợp ở trên mình đã cài đặt autojump, giờ mình muốn nhảy đến một thư mục mình đã đến trước đó thì mình chỉ cần :j desktop

hoặc tạo file mới bằng touch

Kết bài

Còn nhiều tính năng hay ho nữa đang chờ các bạn phám phá, nếu bạn sử dụng có tips hoặc trick nào hay thì comment chia sẻ cho mình với nhaaaa.

Nguồn

https://codefun.dev/@lythanhnhan27294/quan-ly-file-bang-console-tren-unixmacos-voi-ranger-1482174216


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.