[PHOTOSHOP] Adjustment (Phần 1 )

Bài viết này sẽ tìm hiểu các tính năng của Adjustment trong photoshop.

I. Phân loại: Adjustment được chia thành 3 nhóm

 • Tonality: điều chỉnh dải sắc độ, ánh sáng
 • Color: điều chỉnh màu sắc
 • Specialties: điều chỉnh màu sắc thiên về hiệu ứng

II. Tính năng của hiệu ứng riêng

Lưu ý: có nhiều cách để sử dụng Adjustment: C1 vào Image -> Adjustment ( cách này sẽ có tác động trực tiếp lên ảnh ). C2: chọn biểu tượng " vòng tròn âm dương" ở tab Layer ( cách này sẽ tạo ra 1 layer mới áp dụng các hiệu ứng điều chỉnh) => nên sử dụng cách 2.

1. Level: có thể điều chỉnh vùng Tối - Trung gian - Sáng

Mẹo nhỏ: Alt + Cancel = Reset

1.1. Sử dụng thêm công cụ cảnh báo Historygram để có thể chỉnh sáng tới mức cân đối trong các trường hợp: + Thiếu sáng: trong trường hợp này cần kéo sáng. + Dư sáng: trong trường hợp này cần kéo tối. + Thiếu tương phản: kéo từng channel.

1.2. Làm sai sắc độ trên kênh màu để tạo ra màu sắc mới: thực hiện chọn 1 kênh màu điều chỉnh mức độ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bức ảnh tạo ra màu mới.

   red - cyan | magentar - green | blue - yellow
 • Tăng độ tương phản có thể gây ra vùng đen ( vùng bết ) trên ảnh, sử dụng layer mask và công cụ brush tô lên vùng bết để giảm hiệu ứng lên vùng tô.

1.3. Level advanced - Curves:

 • Để in thì dùng pigment/ ink. Để up web thì dùng Light
 • Chế độ hỗ trợ tối đa tạo ra 14 điểm để điều chỉnh
 • Tạo ra 3 điểm để đồng thời điều chỉnh tăng cường vùng sáng và vùng tối. Có thể dùng " đầu chấm " để định nghĩa vùng sáng vùng tối.
 • Có thể chọn màu rồi kéo trực tiếp trên ảnh.

2. Hue/ sarutation:

 • Hue: điều chỉnh dải màu
 • Sarutation: điều chỉnh bão hòa màu. Chọn 1 màu sắc bất kỳ kết hợp cùng màu ghi
 • Colorize: chỉnh cùng 1 tone màu của toàn bộ bức ảnh

3. Color balance: cân bằng màu dùng để chỉnh các bức ảnh bị ám màu.

 • Tone Balance: vùng ưu tiên điều chỉnh
  • Shadows: ưu tiên vùng tối
  • Highlights: ưu tiên vùng sáng
 • Có thể kết hợp cùng layer mask để chỉnh 1 vùng chọn

4. Black and white: convert sang ảnh đen trắng, có thể làm nổi bật các đối tượng muốn làm nổi bật lên qua việc hiệu chỉnh 6 màu cơ bản.