0

Phần 2: Jmeter Tìm hiểu về FTP Request trong Sample của jmeter

Hi lại là mình đây, bài này mình sẽ viết và giải thích về Sample trong jmeter nhé Link tham khảo: Link: https://jmeter.apache.org/usermanual/component_reference.html#samplers Vậy Sample là gì : sử dụng để tạo ra request trong jmeter, jmeter trang bị nhiều loại sampler khác nhau.

FTP Request : cho phép upload, download từ FTP server

 • Thường khi thiết lập test case dạng này sử dụng 2 thành phần:

  • Assertions: sử dụng kiểm tra response
  • FTP Request Defaults: được sử dụng định nghĩa template cho các sampler FTP
  • FTP Request: sử dụng tạo request dạng FTP tới server
 • Thành phần trong FTP request:

  • Name :tên của mẫu FTP request ko bắt buộc

  • Server Name or IP : địa chỉ domain của FTP server ( bắt buộc)

  • Port: Port sử dụng, Port >0, trường hợp ko có thì Jmeter sử dụng port mặc định

  • remote file: tên file muốn lấy hoặc tên file muốn upload ( tên file ở trên ftp server) ( bắt buộc)

  • Local File :tên file ở local sử dụng để upload hoặc download Trường hợp upload file thì điền thông tin:

  • Local File contents: cung cấp nội dung cho upload, ghi đè file

  • Username: FTP account username ( bắt buộc)

  • Password: FTP account username (bắt buộc)

  Ví dụ FTP Request

 • Step 1: thiết lập thread-group : 
  

chọn Test plan => kích chuột phải => chọn add => chọn ThreadGroup

Step 2: Thêm Default FTP Request : sử dụng để tạo template cho các sampler FTP

ThreadGroup FTP Users => chọn Add => Config Element => FTP Request Defaults

Step 3: tạo FTP request sampler:

threadgroup FTP User => Add -> FTP request 

Step 4: tạo view tree để xem kết quả test :
FTP User => add Listener => View Results in Table


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.