Làm thế nào để Update value trên Firebase

Trên hình là database tôi dùng để hoàn thành tính năng Chat 1:1.Tôi có một vấn đề chưa giải quyết được là làm thế nào để update value trong database đó.Tôi đang có "seen" : false giờ tôi muốn chuyển nó thành "true" để hoàn thành chức năng seen trong cái app nho nhỏ của tôi. Để tôi giải thích sơ qua cái databse của tôi: +Cái dãy chuỗi dài kia là tôi sort hai id của người gửi và người nhận lại với nhau +Sau đó là Key : Key này sẽ tự phát sinh khi user gửi tin nhắn cho bạn bè và ngược lại khi bạn trả lời thì Key này cũng sẽ phát sinh trong cái chuỗi này. Mong mọi người giúp em với ạ.Em xin chân thành cảm ơn