+1

KIỂM THỬ API VỚI CHARLES - PHẦN 3 - REWRITE response code

Trong phần chia sẻ về chức năng Rewite này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách edit error code trả về để hiển thị error message mong muốn.

Bước 1: Kết nối device với Charless

Nếu các bạn chưa biết cách kết nối thì tham khảo bài viết hướng dẫn kết nói của mình nhé CHINH PHỤC KIỂM THỬ API VỚI CHARLES- Hướng dẫn cài đặt

Bước 2: Xác định API cần sửa response code trả về.

Ở đây, mình lấy API v1.0/pickup

Hình 1: Xác đinh vị trí API cần sửa response code trả về

Bước 3: Lấy URL chính xác của API

Khi mở app đến tab thứ 3 như Hình 1, bạn sẽ bắt được response trả về code = 200. và URL tương ứng như Hình 2. Bạn save lại đường dẫn này nha.

Hình 2: Lấy URL chính xác của API

Bước 4: Setting Rewite

Trong hướng dẫn này, mình sẽ thực hiện chỉnh sửa mã code trả về từ 200 sang 403. Mọi người làm theo hướng dẫn trên ảnh nhé. Các bạn Click chọn Tools > Rewrite ( Ctrl + Alt + R)

Hình 3: Mở settign Rewrite

Cửa sổ Rewrite Settings được hiển thị như Hình 4

Hình 4: Cửa sổ Rewrite Settings

Bước 5: Enable Rewrite & Add Location

Hình 5: Cửa sổ Edit Location

 • Click checkbox Enable Rewrite
 • Click button Add để thêm API setting rewrite
 • Bên phải sẽ xuất hiện thêm khung setting
 • Bạn có thể Edit Name: cho dễ nhớ setting mình đang rewrite
 • Tại mục Location, click button Add
 • Cửa sổ Edit Location sẽ được hiển thị
 • Bạn paste URL đẫ được lưu lại ở Bước 3 vào trường Host
 • Click OK

Bước 6: Add Action

Tiếp theo click button Add ở mục Type : Action ở Hình 5, cửa sổ Rewrite Status xuất hiện

Hình 6: Setting Rewrite Rule

Tại cửa sổ này, bạn cần setting các thông tin sau:

 • Type = Response Status
 • Giá trị trả về hiện tại của API: API mình GET trả về code = 200 nên mình điền 200
 • Giá trị trả về mong muốn: Mình sẽ để là 403 như đề bài yêu cầu ban đầu
 • Click OK 😃

Bước 7: Kiểm tra thông tin đẫ setting đã đầy đủ hay chưa

Hình 7: Thôn tin Rewrite

Các bạn hãy kiểm tra bao gồm:

 • Enable rewite
 • Enable API rewrite
 • Enable Location
 • Enable Status Action
 • Click OK 😃

Bước 8: Run rewrite

Bây giờ, bạn thử reload lại trang có APIP mà mình muốn rewrite. Ở đây, mình sẽ reload API v1.0/pickup. Nhiệm vụ của Charles là sẽ sửa API trả về từ 200 thành 403 như đã setting ở Bước 7

Hình 8: Kiểm tra code API trả về trên Charles

Bạn đã thấy API trả về mã lỗi 403 rồi chứa. bravooooo 😃
Thử kiểm tra App xem có hiển thị lỗi gì k ta:

Hình 9: Kiểm tra hiển thị error message mong muốn

Trên màn hình app hiển thị 1 dialog error với mã code 403. Nhiệm vụ cua rbanj là kiểm tra xem nội dung dialog đã đúng với spec hay chưa.

Tương tự với cấc bước ở trên, bạn thử chỉnh sửa error code trả về sang giá trị khác xem sao. Mình thử với giá trị eror_code = 500 và kết quả là đây, tadaaaa 😃

Hình 10: Thử với error code khác

Như vậy, mình đã hoàn thành xong hướng dẫn mọi người cách Rewrite để chỉnh chửa error code mà API trả về.
Trong phần tiếp theo mình sẽ cha sẻ hướng dẫn các bạn cách Rewrite để chỉnh sửa nội dung các element trong API trả về. Nó như là 1 chức năng tương đồng với Breakpoint.

Nếu thấy bài viết bổ ích, hãy upvote để mình có động lực ra bài mới nhé. ❤️


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.