Hướng dẫn decompile Android APP APK

1. Download Tool và libary cần dùng

Download dex2jar https://code.google.com/p/dex2jar/downloads/list

Down load tool JD GUI http://jd.benow.ca/ tool này dùng để đọc file jar

Dowload 1 file .apk để test ở đây tôi đặt tên nó là test.apk

2. Thực hiện

Sau khi download GUI nó là file zip bạn giải nén được thư mục nhưng trong hình

Sau khi bạn dowload dex2jar nó cũng là file zip nên bạn chỉ cần giải nén và được thư mục như trong hình

Tiếp theo bạn hay copy file test.apk vào thư mục giải nén của dex2jar (thư mục như hình trên) thực ra bạn không cần copy vào cũng được tôi copy vào là để tiên trỏ đến file apk

Bước tiếp theo bạn chạy lệnh sau start d2j-dex2jar.bat test.apk (trên window)

Lệnh này khi chạy nó sẽ tạo cho bạn một file jar từ file apk kia trong ví dụ trên nó sẽ tạo ra file jar có tên test-dex2jar

Cuối cùng bạn hãy vào trong thư mục tool GUI run filejd-gui.exe để bật tool và vào open file rồi mở file test-dex2jar và đây là thành quả

Vậy là chúng ra đã decompile file apk thành công lưu ý trên ví dụ trên là app sử dụng proguard nên các class sẽ có dạng a bc ..

3. Tổng kết

Trong thực tế đôi khi bạn thực hiện các bước trên có thể không thành công bởi vì lập trình viên đã dùng một số cách để chống decompile bạn cần tìn hiểu nhiều hơn trong trường hợp này

Cảm ơn và hẹn găp lại ở nhưng bài viết tiếp theo nhé !


All Rights Reserved