Công Cụ Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Navicat Và Hướng Dẫn Crack Trên Ubuntu - Window

Giới Thiệu

Navicat Premium là một công cụ quản trị cơ sở dữ liệu đa kết nối nâng cao cho phép bạn kết nối đồng thời với tất cả các loại cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng. Navicat cho phép bạn kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL, SQLite và SQL Server từ một ứng dụng duy nhất, giúp quản trị cơ sở dữ liệu trở nên dễ dàng.

Sẽ không còn phải sử dụng cửa sổ dòng lệnh đơn đọc bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng xây dựng, quản lý và duy trì một cơ sở dữ liệu của mình bằng giao diện sinh động. Nó có thể giúp bạn kết nói với một máy chỉ database ở xa và cung cấp các công cụ tiện ích mà bạn có thể sẽ bất ngờ. Chương trình hoàn toàn tương thích với các cơ sở dữ liệu địa phương, mạng cũng như các đám mây như Amazon, SQL Azure, Oracle Cloud và Google Cloud.

Các Tính Năng Hay Hay

1.Tạo kết nối dễ dàng đến gần như tất cả các loại Database

 • Bạn có thể kết nối đến Mysql, Oracle, Google cloud...

Hình 1: Tạo kết nối đến database từ xa


2.Tạo cơ sở dữ liệu

 • Tạo một cở sở dữ liệu thật dễ dàng đến vậy Hình 2.1: Tạo mới một database

 • Tạo bảng sử dụng giao diện rất thân thiện

Hình 2.2: Tạo mới một bảng

 • Sửa bảng, xóa bảng chỉ vài cú click chuột

Hình 2.3: Thao tác với bảng

3. Mô hình dữ liệu hiện ngay trước mặt, thêm khóa, xóa khóa sử dụng kéo chuột

 • Hiện toàn bộ cở sở dữ liệu theo mô hình ER

Hình 3.1: Hiển thị các bảng

 • Thêm khóa xóa khóa dễ dàng
 • Đầu tiên chọn chế độ " New Relation " ở dưới góc gần giữa màn hình

 • Giữ chuột vào trường muốn liên kết của bảng A và đưa sang bảng B

Hình 3.2: Tạo kết nối quan hệ bảng

 • Một cử a sổ sẽ hiện ra để đặt tên và đặt các chế độ cho khóa

Hình 3.3: Thiết lập các thông số kết nối

 • Vậy là đã tạo được liên kết

4. Tư động format biểu đồ ER Diagram

 • Khi bạn đầu tạo bảng và thiết lập liên kết thì các bảng và liên kết của chúng ta nhìn thật lộn xộn. Vậy hãy để Navicat format đẹp giúp bạn

 • Trước :

Hình 4.1: Database khi chưa được format khung nhìn

 • Chọn "Refresh ER Diagram"

 • Sau đó là kết quả:

Hình 4.2: Kết quả sau khi format khung nhìn


=> đẹp đẽ ngay.

5. Viết câu lệnh SQL

 • Sử dụng test câu lệnh SQL dễ dàng như trong SQL Server vậy
 • Đầu tiên chọn New Query một cửa sổ để viết câu lệnh SQL sẽ hiện ra

Hình 5.1: Mở cửa sổ viết Query

 • Có thể chọn kết nối

Hình 5.2: Chọn kết nối từ xa

 • Chọn Database của kết nối có nhiều Database bên trong

Hình 5.3: Chọn Database trong kết nối

 • Và viết câu lệnh SQL có gợi ý khá chi tiết

Hình 5.4: Viết câu truy vấn

 • Sau khi viết sau chạy câu lệnh mình chọn và kết quả sẽ hiện ra

Hình 5.5: Kết quả truy vấn

6. Thiết kế các Model

 • Chọn chế độ Model

==> Đó là những gì mình đã sử dụng ở nó thực ra là còn nhiều tính năng khác mình chưa sử dụng để nên chưa dám review lên đâu. Sau đây sẽ hướng dẫn Crack trên cả Ubuntu và Window

Crack trên Ubuntu

Hình 7: Tải phần mềm

Hình 8: Tải phần mềm crack

 • Vì ta đang tải phiên bản mới nhất của Navicat nên ta cũng sẽ sử dụng Keygen mới nhất của đại ca này (github cập nhật liên tục). Nhớ chọn đúng bản 64bit hay 32bit mình vừa tải cho chúng tương ứng nhau nha

 • Giải nén được hai thư mục như thế này

Hình 9: Kết quả giải nén 2 phần mềm vừa tải

 • Tiếp đến đưa thư mục Navicat vào thư mục " opt "

Hình 10: Đưa phần mềm Navicat vào thư mục OPT của hệ thống

 • Tiếp tục là đến cài đặt

Hình 11: Cài đặt Navicat

 • Như này là đã cài đặt thành công.

 • Tiếp đến là crack nha
 • Bạn nào chưa cài đặt wine-stable thì cần cài đặt luôn nhá

Hình 12: Cài đặt phần mềm Wine trên ubuntu

 • Theo như hướng dẫn thì chạy navicat-patcher.exe vào thư mục của Navicat. Nhưng trên ubuntu chúng ta không thể chạy luôn mà cần sử dụng Wine để chạy.

Hình 13: Chạy file patcher .exe bằng wine

 • Cần chạy với quyền Admin trên ubuntu nhá sudo su

Hình 14: Chạy với quyền Admin trong ubuntu

 • Chạy patcher

Hình 15: Chạy file patcher

 • Vậy là đã xong giờ đến phần lấy key crack
 • Do sử dụng thuật toán RSA để sinh khóa nên để ý trong Downloads / navicat-keygen-for-x64 sẽ sinh ra 1 file khóa bí mật có tên là RegPrivateKey.pem. Ta sẽ sử dụng khóa này để crack.

Hình 16: Chạy file keygen với bộ khóa RSA mới sinh ra

 • Chọn tương ứng 1 => 0 => 12

Hình 17: Thực hiện sinh key

 • Nó sẽ sinh ra Serial number và hãy điền tên và công ty tùy ý

Hình 18: Điền thông tin crack

 • Mở Navicat và coppy cái Serial number vào phần Activation. Đừng tắt terminal nha để đó tý chúng ta sẽ còn làm tiếp. Để mở navicat chúng ta mở 1 terminal tại thử mục navicat12 đang ở .opt đó và chạy lệnh: ./start_navicat

Hình 19: Add key vào Serial number

 • Nhớ tắt mạng để nó gửi lại 1 request nha
 • Chọn Manual Activation

Hình 20: Key từ request

 • Coppy request đó vào trong terminal đang crack

Hình 21: Điền key request vào keygen

 • Rồi nhấn Enter để nó sinh ra License

Hình 22: Lincense được sinh ra

 • Và coppy vào ô Activation code trong phần Activation của Navicat

Hình 23: Tiến hành crack

 • Và Activated chính là thành quả

Hình 24: Kết quả crack thành công

 • Cuối cùng là sử dụng hoi

Nếu bạn muốn tạo Shortcut trong Ubuntu để không phải chạy lạnh chạy ứng dụng

 • Đầu tiên vào trong thư mục /.local/share/applications

Hình 25: Truy cập vào thư mục tạo shortcut

 • Và tạo 1 file .desktop ở đây. Mình tạo file navicat.desktop

Hình 26: Tạo và điền thông tin cho shortcut

 • Tạo một icon với đuổi .ico để làm icon cho ứng dụng

Hình 27: Tạo icon

 • Sau đó coppy bằng lệnh vào thư mục /opt/Navicat12

 • Và cấp quyền cho nó

Hình 28: Cấp quyền cho shortcut

 • Và kết quả

Hình 29: Kết quả tạo shortcut

Crack trên Window

-Trước khi giải nén thì nhớ tắt diệt virus đi nhá

Hình 31: Tắt diệt virus trên window

 • Giải nén xong ta sẽ có 2 phiên bản 64 bit và 32 bit tùy vào từng máy. Ở đây mình dùng bản 64

Hình 32: Cài đặt Navicat

 • Tiến hành cài đặt như bình thường

Hình 33: Cài đặt Navicat thành công

 • Sau khi đã xong thì giải nén phần mềm keygen ra và coppy vào thư mục mình vừa cài đặt

Hình 34: Đưa file keygen vào thư mục Navicat

 • Chạy bằng quyền Administrator

Hình 35: Chạy file keygen với quyền cao nhất

 • Sau đó một cửa sổ sẽ hiện ra

Hình 36: Giao diện của keygen

 • Ấn vào Patch để chạy nó

 • Sau khi chạy thành công thì ấn Generate để sinh key

 • Giờ mở Navicat lên và chọn vào Registration...

 • Coppy key vào và nhớ rằng hãy tắt mạng trước khi ấn Activation nhá

Hình 37: Đưa key vào Activation

 • Chọn Manual Activation

 • Coppy bản mã kia vào keygen

Hình 38: Đưa key của request vào keygen

 • Sau đó nhấn Generate để sinh License

Hình 39: Sinh license

 • Và coppy license vào ô Activation Code rồi chọn Activate

Hình 40: Tiến hành Activate

 • Như này là thành công

Hình 41: Kết quả Crack

Chúc các bạn thành công !!!!!