Viblo Learning
0

Con đường sự nghiệp với Kiểm thử phần mềm (Kỹ năng, Mức lương, Tăng trưởng) - Phần 1

 • Bài đọc này sẽ giúp bạn hiểu hơn về nghề Kiểm thử phần mềm và có cái nhìn sâu hơn về con đường sự nghiệp của chính bạn.
 • Trong hướng dẫn này, bạn sẽ được biết những kiến thức này:
- Kiểm thử phần mềm là gì?
 
 - Kỹ năng cần thiết để trở thành Người kiểm thử phần mềm
  + Non-Technical Skills (Phi kĩ thuật)
  + Technical Skills
  + Nền tảng học vấn
  + Thù lao
  + Trình kiểm thử phần mềm làm gì?
  + Hướng dẫn kiểm tra phần mềm
 - Kỳ thi chứng chỉ

1. Kiểm thử phần mềm là gì ?

 • Kiểm thử phần mềm là một quá trình xác minh hệ thống / chương trình máy tính để quyết định xem nó có đáp ứng các yêu cầu đã chỉ định hay không và tạo ra kết quả mong muốn. Kết quả là, bạn xác định các lỗi trong sản phẩm / dự án phần mềm.
 • Kiểm thử phần mềm là không thể thiếu để cung cấp một sản phẩm chất lượng mà không có bất kỳ lỗi hay sự cố nào.

2. Kỹ năng cần thiết để trở thành người kiểm thử phần mềm ?

 • Chúng ta sẽ thảo luận về Kỹ thuật ( Technical Skills) và Phi kỹ thuật (Non-Technical Skills) cần thiết để trở thành Người kiểm thử phần mềm

A/ Kỹ năng Non-Technical

 • Kỹ năng phân tích (Analytical skills): Một người kiểm thử phần mềm giỏi nên có kỹ năng phân tích sắc bén. Kỹ năng phân tích sẽ giúp chia nhỏ một hệ thống phần mềm phức tạp thành các đơn vị nhỏ hơn để hiểu rõ hơn và tạo ra các trường hợp thử nghiệm.

 • Kỹ năng giao tiếp: Một người kiểm thử phần mềm giỏi phải có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản tốt. Các tạo phẩm kiểm tra (như trường hợp / kế hoạch kiểm thử, chiến lược kiểm thử, báo cáo lỗi, v.v.) được tạo bởi người kiểm thử phần mềm nên dễ đọc và dễ hiểu. Đối phó với các nhà phát triển (trong trường hợp có lỗi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác) sẽ đòi hỏi một sự kín đáo và ngoại giao.

 • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian: Kiểm tra đôi khi có thể là một công việc đòi hỏi đặc biệt là trong quá trình phát triển phần mềm. Người kiểm thử phần mềm phải quản lý hiệu quả khối lượng công việc, có năng suất cao, thể hiện quản lý thời gian tối ưu và kỹ năng tổ chức

 • Thái độ TUYỆT VỜI: Để trở thành một người kiểm thử phần mềm giỏi, bạn phải có thái độ TUYỆT VỜI. Một thái độ để 'kiểm tra để phá vỡ', định hướng chi tiết, sẵn sàng tìm hiểu và đề xuất cải tiến quy trình. Trong ngành công nghiệp phần mềm, các công nghệ phát triển với tốc độ vượt trội và một người kiểm thử phần mềm giỏi nên nâng cấp các kỹ năng kỹ thuật của mình với các công nghệ thay đổi. Thái độ của bạn phải phản ánh một mức độ độc lập nhất định nơi bạn nắm quyền sở hữu nhiệm vụ được giao và hoàn thành nó mà không cần nhiều sự giám sát trực tiếp.

 • Đam mê: Đến Excel trong bất kỳ ngành nghề hay công việc nào, người ta phải có một mức độ đáng kể về niềm đam mê với nó. Một người kiểm thử phần mềm phải có niềm đam mê với lĩnh vực của mình. NHƯNG làm thế nào để bạn xác định xem bạn có đam mê kiểm thử phần mềm hay không nếu bạn chưa từng kiểm tra trước đây? Hãy thử đơn giản và nếu kiểm thử phần mềm không kích thích bạn chuyển sang một thứ khác khiến bạn quan tâm.

B/ Kĩ năng Technical

 • Kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu / SQL: Hệ thống phần mềm có một lượng lớn dữ liệu trong nền. Dữ liệu này được lưu trữ trong các loại cơ sở dữ liệu khác nhau như Oracle, MySQL, v.v. trong phần phụ trợ. Vì vậy, sẽ có những tình huống khi dữ liệu này cần được xác nhận. Trong trường hợp đó, các truy vấn SQL đơn giản / phức tạp có thể được sử dụng để kiểm tra xem dữ liệu phù hợp có được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phụ trợ hay không.

 • Kiến thức cơ bản về các lệnh Linux: Hầu hết các ứng dụng phần mềm như Dịch vụ web, Cơ sở dữ liệu, Máy chủ ứng dụng được triển khai trên các máy Linux. Vì vậy, điều quan trọng đối với người kiểm thử là phải có kiến thức về các lệnh Linux.

 • Kiến thức và kinh nghiệm thực hành về Công cụ quản lý kiểm tra: Quản lý kiểm tra là một khía cạnh quan trọng của kiểm thử phần mềm. Nếu không có kỹ thuật quản lý kiểm thử thích hợp, quy trình kiểm thử phần mềm sẽ thất bại. Quản lý kiểm tra không là gì ngoài việc quản lý các tạo phẩm liên quan đến thử nghiệm của bạn.

Ví dụ:

Một công cụ như Testlink có thể được sử dụng để theo dõi tất cả các trường hợp kiểm tra được viết bởi nhóm của bạn. Có các công cụ khác có sẵn có thể được sử dụng cho Quản lý kiểm tra. Vì vậy, điều quan trọng là phải có kiến thức và kinh nghiệm làm việc về các công cụ như vậy bởi vì chúng được sử dụng trong hầu hết các công ty.

 • Kiến thức và kinh nghiệm thực hành về bất kỳ công cụ Defect Tracking nào : Điều cực kỳ quan trọng là quản lý lỗi đúng cách và theo dõi chúng một cách có hệ thống. Theo dõi lỗi trở nên cần thiết bởi vì toàn bộ nhóm nên biết về lỗi bao gồm người quản lý, nhà phát triển và người kiểm tra. Một số công cụ được sử dụng để khóa các khuyết điểm bao gồm QC, Bugzilla, Jira, v.v.

 • Kiến thức và kinh nghiệm thực hành về công cụ Tự động hóa: Nếu bạn thấy mình là một "Automation Tester" sau vài năm làm việc kiểm tra thủ công, thì bạn phải thành thạo một công cụ và có kiến thức chuyên sâu về các công cụ tự động hóa.

Lưu ý: Chỉ có kiến thức về bất kỳ công cụ Tự động hóa nào là không đủ để bẻ khóa cuộc phỏng vấn, bạn phải có kinh nghiệm thực hành tốt, vì vậy hãy thực hành công cụ bạn chọn để đạt được thành thạo. Kiến thức về bất kỳ ngôn ngữ kịch bản lệnh nào như VBScript, JavaScript, C # luôn hữu ích như một người thử nghiệm nếu bạn đang tìm kiếm một công việc thành tự động hóa. Rất ít công ty cũng sử dụng kịch bản Shell / Perl, và có rất nhiều nhu cầu cho những người thử nghiệm có kiến ​​thức tương tự. Một lần nữa, nó sẽ phụ thuộc vào công ty và công cụ nào được sử dụng bởi công ty đó.

Ngoài ra còn có rất nhiều phạm vi cho các công cụ kiểm tra hiệu suất vì các ứng dụng cần được kiểm tra hiệu năng của chúng, đây là một phần của kiểm tra phi chức năng.

Đó là kiến ​​thức kỹ thuật. Xin lưu ý rằng bạn không cần TẤT CẢ các kỹ năng kỹ thuật được liệt kê ở trên. Các bộ kỹ năng kỹ thuật cần thiết thay đổi theo Vai trò công việc và quy trình của công ty.

Nguồn tham khảo: https://www.guru99.com/software-testing-career-complete-guide.html


All Rights Reserved