0

Có thể lồng nhiều @media hay @support trong CSS hay không ?

Câu trả lời là có

Bạn có thể lồng nhiều @media hay @support mà không cần dùng đến CSS preprocessor. Cứ viết như CSS bình thường là được.

Ví dụ như này :

@supports(--a: b) {
 @media (min-width: 1px) {
  body {
   background: red;
  }
 }
}

Hoặc như này :

@media (min-width: 1px) {
 @supports(--a: b) {
  body {
   background: green;
  }
 }
}

Bạn viết theo kiểu nào cũng được, và còn có thể lồng sâu hơn nữa :

media (min-width: 2px) {
 @media (min-width: 1px) {
  @supports (--a: b) {
   @supports (display: flex) {
    body {
     background: pink;
    }
   }
  }
 }
}

Nếu lồng quá nhiều logic như này sẽ khiến việc phát triển và sửa khó khăn hơn rất nhiều nên các bạn hay cẩn thận khi dùng nhé ! Cảm ơn vì đã đọc.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.