+4

[Hướng dẫn] Tạo text với chất liệu bánh và mứt(P1)

Nguồn: http://design.tutsplus.com/tutorials/create-a-marvelously-british-scone-text-effect-in-adobe-photoshop--cms-23867

Sử dụng các loại brush, chất liệu, và các style của layer kết hợp với nhau có thể tạo ra hiệu ứng tuyệt với cho 1 đoạn text. Trong bài hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng 3 công cụ trên, cùng với một số công cụ và các thiết lập khác để tạo nên hiệu ứng text được lấy chất liệu từ bánh nướng của Anh. Nào chúng ta cùng bắt đầu mở Photoshop ra và làm thôi!

Nguyên liệu sử dụng

1. Tạo hình nền

Bước 1

Tạo một file document với kích thước 838 x 530px. Place chất liệu sàn gỗ vào layer trên cùng và co kéo kích thước cho phù hợp.

alt

Bước 2

Thêm một Hue/Saturation adjustment layer và cài đặt giá trị Saturation bằng -83.

alt

Bước 3

Thêm một Levels adjustment layer và cài đặt giá trị Gamma bằng 1.17 và Highlights bằng 238.

alt

Bước 4

Place ảnh đá hoa cương lên trên cùng của tất cả các layer, thay đổi kích thước cho hợp lý, và chuyển chế độ Blend Mode của layer sang Color Burn với Opacity bằng 30%.

alt

2. Tạo text và work path

Bước 1

Create the text in All Caps using the font Rockin Record G, the Size 235 pt, and the color #f2ece6. Set the Tracking value to 100. Tạo text viết hoa và sử dụng font chữ Rockin Record G, với size 235pt và mã màu #f2ece6. Cài đặt giá trị Tracking bằng 100

alt

Bước 2

Click chuột phải lên text và chọn Creat Work Path, sau đó ẩn layer text đi

alt

3. Tạo đường viền cho Work Path với brush 1 và brush 2

Bước 1

Cài đặt Foreground với mã màu #f1ece6, tạo 1 layer mới đặt ở vị trí trên cùng, đổi tên nó là 1. Sử dụng đường viền với brush 1 trong bộ brush đường viền bánh mì

alt

Bước 2

Tạo layer mới ở trên cùng gọi là layer 2, sử dụng đường viền stroke với bursh 2

Nhân đôi layer 2 và chuyển layer này với giá trị Fill bằng 0

alt

Bước 3

nhân đôi layer 2 copy.Crt+click lên layer này để tạo đườn kiến bò, và xóa layer đó đi

![alt](https://cms-assets.tutsplus.com/uploads/users/166/posts/23867/image/Step_03_3.jpg

4. Tạo đường viền phía trong cho Work Path

Bước 1

Vào select chọn contract và cài đặt 10px

alt

Bước 2

Chuyển vùng đường kiến bò sang work path bằng cách click vào Make work path from selection ở dưới cùng của Path panel

alt

Bước 3

Tạo layer mới ở trên cùng, đặt tên là 3, sử dụng brush số 3. nhân đôi layer 3 lên và chuyển Fill bằng 0

alt

Bước 4

Tạo đường kiến bò 1 lần nữa với contract là 15px

Tạo layer mới trên cùng và gọi nó là 4, fill đầy nó với màu của Foreground

alt

Bước 5

Chuyển vùng kiến bò sang work path

alt

5. Style cho layer 1

Bước 1

Mở texture bánh mì, với kích thước 295 x 275 px. Sau đó vào Edit > Define Pattern, đặt tên là Bread Texture

alt

Click đúp lên layer 1 và bắt đầu style cho nó;

Bước 2

Cài đặt cho Bevel and Emboss với các thông số như hình

alt

Bước 3

Cài đặt Contour với thông số:

 • Contour: Half Round
 • Check the Anti-aliased box.

alt

Bước 4

Thêm texture với :

 • Pattern: Bread Texture
 • Depth: 50%
 • Check the Invert box

alt

Bước 5

Cài đặt Pattern Overlay với:

 • Pattern: Bread Texture

alt

6. Style cho layer 2 và 2 copy

Bước 1

Chuyển layer 2 sang Blend Mode là Multiply

alt

Bước 2

Click đúp lên layer 2 copy và cài đặt Drop Shadow với thông số:

 • Color: #6e6355
 • Opacity: 50%
 • Distance: 5
 • Size: 10

alt

Kết quả:

alt

7. Style cho layer 2 copy 2

Click đúp lên layer 2 copy 2 và cài đặt theo các bước sau:

Bước 1

Thêm Bevel and Emboss với thông số:

 • Size: 10
 • Highlight Mode:
 • Color: #695041
 • Opacity: 50%
 • Shadow Mode:
 • Color: #aa998b
 • Opacity: 30%

alt

Bước 2

Thêm Contour sử dụng giá trị mặc định

alt

Bước 3

Thêm texture với cài đặt

 • Pattern: Bread Texture
 • Depth: 50%

alt

Kết quả:

alt

8. Style cho layer 3

Click đúp lên layer 3 và cài đặt theo các bước sau:

Bước 1

Thêm Bevel and Emboss với thông số:

 • Style: Outer Bevel
 • Check the Anti-aliased box
 • Highlight Mode: Linear Light
 • Opacity: 10%
 • Shadow Mode:
 • Color: #a47a54
 • Opacity: 15%

alt

Bước 2

Thêm Contour với:

 • Contour: Half Round
 • Check the Anti-aliased box

alt

Kết quả:

alt

9. Style cho layer 3 copy

Click đúp lên layer 3 và cài đặt theo các hình ảnh sau:

Thêm Bevel and Emboss

alt

Thêm texture

alt

Thêm Color Overlay

alt

Thêm Drop Shadow

alt

Kết quả

alt

10. Style cho layer mứt đầu tiên

Bước 1

Chuyển layer 4 với fill về , và nhân đôi lên 5 layer

alt

Click đúp vào layer 4 và style cho nó như sau:

Thêm Bevel and Emboss

alt

Thêm Texture

alt

Thêm Color Overlay

alt

Thêm Drop Shadow

alt

Kết quả

alt

(continue)


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.